ی ی ݘ

 

   
   

www.Fekreno.org

 

 

             

 

 

- - - - - - --  - - - - - - - ---- - - - - - - - - - - - -

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ی ی

ی ѐ ی ی 捘

20 یی ی یی!

ی

ی یی ی ȝ ی !

ی Ͽ

ی ʿ

ی ϐی ی

یی ی یϿ

ی یی

آداب مربوط به گفتگوهای تلفنی

ی

ܐ ی ѐ

  ی

یی ی ی ی

یی   WIPO

یی ی http://www.ideaz.ir

یی ی

ی

ی ییی

ی ϐی ی

ی ی ی!

استفاده از رنگ در درمان بیماری‌ها

ی 17 ی یی

ی ی

        ی

ی ی

 

( ی)

ی ی

ی (ی)

افراد غمگین

ی

یی ی !

ی

ی    ی ی ی

یی ی

ی ݘی

Ͽ

ی ی

-

یی

"" "ی" ی

юی ی

انسان طبیعی از دیدگاه پیرژانه

انسان غیرطبیعی از دیدگاه پیرژانه

انسان واقع‌بین

یی ی ی

ݝیی

ی ی ی

ی ی ی یϿ

یی ی ی

ایرانیان و تمدن بشری

! ی

ی

ی ی ی

ی ϐی یϡ ʐی

اهمیت كلام جسم در تایید گفتار

 

 

ی ی ی

ی ݡ ی

ی ی ی

ی ی ݝی یی

  ی ی ی

Ϙ ی ی

-

ی ی یی

Ϙ ی

یی ϐی ی

ʝی ی یی ی

ی ی

ʘ ی

ی ی یϿ Ԙی ی. ی   ی ی.

ѐی ی ی

ی

ییی ی ی ی

ی ی

ی ی ю !!

ی ی یی

یی ԍی

یی ی یی Ȑی

ی ی!

ی

ی

 

 

ی

  ی ی

Νی

  ϐ ی

ی ی

ی ی ی ی ی ی

ی ی Ϙ

  "ی" ی Ԙ

ی یی Ґی ی ی ی

ی ی

ی    ی ȍ

 

 

ی روان‌شناختی رنگ لباس‌ه

ی روان‌شناختی رنگ لباس‌ها شامل رنگ های آبی  بنفش تیره سرخابی سفید قهوه ای

تاثیر رنگ در انسان

ی ی ی

ی ی ی ی

ی یی !

یی " " Ԑ ی ی

ی ی

ی: یϿ

ی

ی ǁ

ی ی ی ʿ

ی ی MBA

ی

یی ѐ ی ی

ی  ی

ݘ ی ی

ی юی

ی ی ǐ  ....

ʘی - - ی یی

ی

ԡ ی ی ی

تماس چشمی و برقراری ارتباط

یی ی ی

تمرین‌هایی برای حس انرژی‌های غیرقابل رویت خود

ی ی ی ی ϐی

 

 

 

ی

ی

ʐی

 

ʝ ی یی یی

Ͽ

ی ی Ͽ

ی ѐ ی ییی ی

ی ی ԝ

ی ݘ

ی Ԙ یی Ԑ

چگونگی شناخت شرایط انسان

ی ی

ی

ی ی

یی ی

ی ی Ϙ ی

ییی

ی ی ی ϐی

ی ی یϿ

ی ϐی

  ی ی ی

ی ی Ͽ

ϐی

 

 

͘ی 

͘ی

ی

 

 

یی

ی ی

ی ی

ی  ی

ی

ی یی

خصوصیات افراد پرخاشگر

ی 坐ی

خصوصیات افراد مبتلا به سادیسم

خصوصیات افرادی كه اعتماد‌به‌نفس دارند

خصوصیات افرادی كه اعتماد‌به‌نفس ندارند

خصوصیات ذهنی و احساسی رنگ آبی

خصوصیات ذهنی و احساسی رنگ بنفش تیره

خصوصیات ذهنی و احساسی   زرد

خصوصیات ذهنی و احساسی رنگ قرمز

خصوصیات ذهنی و احساسی رنگ فیروزهی

خصوصیات ذهنی و احساسی رنگ سبز

خصوصیات ذهنی و احساسی سرخابی

خصوصیات ذهنی و احساسی رنگ نارنجی

یی ی ی

یʿ

ی ی ȁیی

ی ی  

ی

ی ی

Ӂ

Ϙی  ی ǁی ی

  ʿ

 

ی

ی

ژ ϐی

ی

ǐ

Ԙ

  ϐی

ϐی 3 ی Ԙʐی یی

: ی!!!

ی ی

  ی ʘی

  ی  ی

 ј ی ی ی

э ی

ی ی: ی ی

ی یی

ی ی ی

ی یی ی ۱۶

یی ی Ϙ  ی ǁ 

ی یی

ѐ

ی ی

ی یی !

ѐ ی ی ی ی

ی

ی Ϙ یی Ԙ ی ی

ی ی

ی Ґ 

 

ی ی ی ی

ی

  ی " "

ده كلید طلایی عزت‌نفس

ϐی

  ی ی

  ی ی یی

ده نكته مهم درباره لباس‌هایتان

یϐی ǁ

یϐ  یی یی

ی ییی

ی یی  ی

 

ی ی

 

 

ی ی

ی

ی

یی ی ی ԝ

ی

ی ی ی2017

رفتار اشخاص سازشگر

رفتارهای مثبت در محل‌كار

رفتارهای منفی در محل‌كار

رفتارهای ناراحت‌كننده

یی ی ی

رنگ لباس‌ها

رنگ لباس‌ها و تاثیر آن بر انسان

رنگ‌های هاله شما

روان‌شناسی رنگ‌ها

34 یی ی

ϐی

یی

یی ј ی

یی  ی  ی Ϙ

ی

 

 

ی ی ی

ϐی ی ی

ϐی ی

ی ʝ

ییی ی -

 

 

ی " " ... ی

ی ی

یی  یی ی ی

ӁӐی

ی

ی Ԙ  

ی ی ی ǁ

ی یی 300 ی ی!!!!

͘ی

ԡ

ی ی ј

ی ی ی

ی ی ی ی

ی ی ی ی

 

 

ی ی ی

ی

ی

ј ǁ ԝی ی .

ی یی

ی یی ϐی

Ԙ ی

Ԙ ی

јیی

ی

Ԙ یϿ

شمردگی کلام در برقراری ارتباط

شهروندانی كه عزت‌نفس دیگران را پرورش می‌دهند

ی

ی

یی ی

ی ی ǁ یی . یی یی

ی ی ی Ϙ

ی 3 یی ی

 

 

ی ی ی ی ی ی

  ی ی

 

 

ی ی ی ی 

 

 

ی ی یی ی  ی

ی ی Әی ی

طرح استخوان ماهی در سخنرانی

ی

ی یی
 

 

ʐی

عزت نفس در کودکان

۹۹

ژ یی ی ی

ϐ

علائم رفتارهای انفعالی

علائم رفتارهای منطقی همراه با اعتماد‌به‌نفس

  یی ی ی

 

 

 

 

ی

ی

ی 

ݘ ی

ی ی

 

ی ی

ی ی ی !

ی

ی

ی ϐی

 

 

 

ی ی ۱۰ ی یی ی

 

    ی 

70

Ԙ

ی یی

ی

̘ی یϐیی ی ی Ͽ

Ϙ ی ی ی ی

Ϙ ی ی

یی ی ǁ

'

 

ی

ی ی 

ʐ ǐ

ی

ی ѐ ی

یی ԘӁی

یی ی   یی

ʐیی

ԝ ی

 

'

ی

ی Ԙ ϐی

 

یی

흐Ͽ

ʘ یی ی 2012

ی ی ی

ی ی ی  ی

ی ی

مدیرانی‌كه حس عزت‌نفس افراد را پرورش می‌دهند

یی

 

-

یʝیی

Ԙ

ی ی ی (PQRST)

یی

ی  ی ݘ

یʿ

یѐ

ѐی ی

یʡ ی

ی ی

ی ی   DNA

ی یی ...

ԝ ی یϿ

ی ϐی

  ی

یی ی !

ی Ґ 

ی ی ییی

یی   ی

ی

ی یی ی یی

یی ی

Ҟ

   Ϙ 

ی

ی

یی ی

ی ی ی

ی

یی

ϐی ی

ی

ی ϐی  ی یی ی ی

ی ی ی ی

ی ی Ϙ یی 

ی یی ی ی ǘ

نمادی از پرورش‌دهندگان عزت ‌‌نفس

یԐ ی ی

ی

  ی  

 

والدینی كه عزت‌نفس را پرورش می‌دهند

ی

ی ی

یی ی ی ی

ییی یك همكار ایده‌آل

ی ی ی

ی ی ی

 

ییی ی ی

ی ی

ѐ !

ی

  ی ی یی ی ی

ی ی ϐی ی ی ی

ی ی

ی ی ϐی

ݘ

  ی ی ی ی ی

ϐی ی

  ی ی

ǘ ی ǘ Ϙ ۵

ی

ی

ӡ ی ی ی ی ی

ی ی ی

ی ی ی ی ی

ی یϡ ޝی ی

ʿ
 

ی

یϐیی ی ی ی

ی ی ی

ی ی Ә ی ی ییی ی ی

ی

ی ی   یی IQ

یی ی ȍ

 

ی ی ی  ی ی ی ی

یی یی

 

 

 

 

 

                       
                       
 

 

 

 

 

               
  ی   ݘ  Ӂ   ی  .      
 

All Rights Reserved