از همه جا

 

   
   

www.fekreno.org

   

 

 

     

با سايت فكرنو به سرزمين خلاقيت سفر كنيد

   

 

 

     

Iranian Creativity Website-land of creativity

   
           
 

 

مدیریت خشم

 

 

English  Creativity Articles

English   Creativity   Links

   
 

منبع :برگرفته از http://www.gam18.blogfa.com

       
       

 

 

 

 

 

 

 

       
     

 

 خشم باعث می شود تاحریمی رادراطراف خودبوجودآوریدوازآن محافظت کنید.بعلاوه به شماانرژی می دهد تادربرابر حملا ت فیزیکی ازخودتان دفاع کنید.اماهنگامی که بشدت خشمگین یا عصبانی می شوید کارهایی را ممکن است انجام دهید که بعدا درباره آن احساس گناه کنید. برای جلوگیری از عواقب خطرناک ابراز خشم کنترل نشده این راهبردها رابکارببرید:

*بسیاری از موارد خشم به دلیل انتظارات بیش ازحدیانامعقول از خودتان یادیگران شکل می گیرد.بنابراین این خواسته های غیر منطقی راشناسایی وتغییردهید.

*درموقعی که از چیزی خشمگین هستید ازمهارت خودآرام سازی استفاده کنید.حقیقت دارد که می گویند :وقتی عصبانی هستید قبل از دادن هرپاسخی ابتداچندنفس عمیق بکشید،عضلات خود راآرام کنیدو تا10بشمارید.این کار به شما فرصت می دهدتابااستفاده از مهارت حل مسئله بهترین پاسخ راانتخاب کنید.

*ازطریق پرداختن به فعالیتهای دیگر وسازنده ،انرژی خودراتخلیه ومهار کنید.

*سعی کنید با حفظ آرامش ورعایت احترام ودرعین حال باروحیه ی جرات ورزی (دفاع از حقوق خودوبیان افکارواحساسات خودبه شیوه مستقیم،صادقانه ومناسب) ،خواسته های خود رامطرح کنید.

* ازارزش گذشت غافل نشوید.گذشت به معنی این نیست که کار طرف مقابل اشکال نداشته بلکه به شما کمک می کند .

(( هرگاه کسی بتواند ماراخشمگین کندُ برماغلبه یافته است))


 

   

   
             
       

   
             
             
       

   
               
     

مطالعات مختلف و خلاقیت

       
     

به منظور  رشد خلاقیت  در انسان و بروز ایده های نو  لازم است آدمی در زمینه های  مختلف مطالعه کند  و برخورد اندیشه ها و موضوعات مختلف می تواند در گذر زمان زمینه ساز بروز ایده های جدید در ذهن انسان باشد  صفحه  از همه جا در سایت فکرنو تلاش می کند در هر زمینه  موضوعی  هر چند کوتاه  به خواننده ارائه نماید  و بدین  طریق او را وادار به اندیشه نماید

 

   
         
               

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

         جستجو در سايت فکر نو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               
  برای اطلاع از به روز شدن سايت  فکرنو  ، ابتدا نام و سپس  پست الکترونيکی  خود را وارد نماييد.      

 

 

All Rights Reserved