ی ݘ  ی ی   ی ی ی Ԑ ی       ی   یی ی                                                            ی ی ی ݘ  یی.                                          Ԙ   ی ی ݘ栠

   Ϙ

 

   
   

www.Fekreno.org

 

 

 

 

 

 

ǐ Ȑیی یی ϐی ی یی یی ٰ ی ی ی ی ی ی. ی Ԙ ی ی یی ی   .ǐ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ϐی  ی ی ی .ی ی یی . ی ی یی یی . یی ی ی ی ی . ی ی   ی ی ی ی ݘʡ یی ϐی ی. ی ی ی ی یی ی   .

ی ی ی یی ϡ ی ی ی ی ی ȁی  ی ی ی ی .

 

Ԙ ی ی


Ԙ ی ی ی. یی ی ρ ی یی. ρ ی ی یی ی ی ی ی ی ی  ی ی ی . ی ی ی ی . Ȑیی . ی јی ی ρ ی ی . ǐ ی ρ ی یی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ϐی ی ی ǘی ی .

 ی ی ی ρ ی ی یی ی Ԙ ی ϐی ȡ یی یی ی .

ǐ ی ی Ԙ یی ی ی ی . ی ی Ԙ یی Ϙی ی . ی ی ی ی ی ی ǐ Ȑیی  ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی ی یی ی ی Ϙ ی .

ǐ ی ی ی Ϙ یی ی ј یی !!!!!!!!! ی ی ی ی ی Ϙی   ی ϐی ی ی ϡ ی ی ی ی ی . ی ی ǘ ی Ϙی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی Ȑی.ی ی ی ی Ϙ .Ϙی ی ϐی ی یی ی ی Ԙ ی ی ی ی Ϙ .ی Ϙ ی   ی یی ی ی ی ی
Ϙ ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی یی ی ی. ی ی ی ی ی ی. ی ی یی یی ی  ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی. ی ی Ϙ ی   ی ی.

ی ی ی ی Ϙ یی ی ی ی .. ی ǐ ی. ی  ی ی ی یی Ϙ ی ی ی.


یی ی ی ی ی ȍ ی ی ی ی ی Ϙ ی ی. ی ی   ی. ی Ϙ ی یϡ یی ی ی ی یی . ی Ϙ ʘ ی ی ی ی  ǁ ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی. یی ی ی یی ی Ϙ ی.


Ȑیی ی .ی Ϙ ی یی ی ی ی یی ی . ی Ϙی ی   ϐی ی یی ی ی Ԙ ی ی ی ی Ϙ .ی Ϙ ی ی یی ی ی ی ی . ی ی ǘی ی ی Ϙ ی ی  . ی ی ی ی ی Ϙی ʘی ی ی 捘 ی یی ی ی. ی Ϙ   ی ی ی ی .

ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی ی .


Ϙ ѐ ی ی ی ی ی ی ی ٰ . ی یی ی  ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی ی ǘی ݘ ی ی ی ی Ϙ ی ی ی ی ی ϐی ی ݘ ی ی ی ی ϐی ی ی ی ی .

 

Ϙ ی ی


ی ( ) ی ی ی ی . ی ی ی ی ی ی ی ی ی  ی ی. ی یϐی ی ی ی ی ی . ی( ی ی ..)

 

ی ی Ϙ ی ی


ی یی ی ی ی Ϙ ی   ی ی ی ی ( ȁیی)  ی ی ی ی   ی Ϙ ی ی ی ݘ . ی ی ی ی ی ی Ϙ ی ی ی ی ی Ȑی. ی   یی ϐی ϡ ی ی ی ی ی ی .


یی ی ی ی ی ی ی ǐ ی ییϡ ی ی .ی ی ی یی


ی ی ی ی ی ی ی Ϙ . ی ی ی . ǐэ ی ی ی Ϙ ی ی ی ی ی .


ی ی Ϙ ی ی یی ی ی ی یی یی یی ی. ی یی Ϙ ی ی ی  ی ی ی ی ی Ϙ ی.

ی ی Ϙ ی ی . ی یی . ی ی ی   یی ی ی ی ی ی Ϙ ی . ǐ یی ی ی ی Ϙ Ϙ ی ی یی   ی ی یی ѐ ی یی ǘ ی.

 

ی ی ی Ϙ ی


ی یی . ی ی ی ی ϐی ی ј . ی ی ی ی   ی   ی ی ی .   ی یی ی ی ی ی ی ی . ی  ی ی ǘ ی ی ی ǡ .. ی .ی ی Ԙ ی ی یی ی ی ی ی   ی ی ǐ ی ییϡ ی ی .ی ی ی یی .

1- Ϙ ی

.2- ی ی یϐ   ی ی ی ی

3- ی ی ی ی یی.

 

 

****

 

: " Ϙ "  :  ی - ѐ    www.beytoote.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

ی ی ی  ی ی ی ی

یی یی

 

 

 

 

 

 

 

 

               
  ی   ݘ  Ӂ   ی  .      

 

 

 

 

         ݘ

 

 

 

 

 

Ґ ی  

 

 

 

 

ی ݘ-ی ی ی یی

wwww.fekreno.org