ی ݘ  ی ی   ی ی ی Ԑ ی       ی   یی ی                                                            ی ی ی ݘ  یی.                                          Ԙ   ی ی ݘ栠

   ی "ی ی "

 

   
   

www.Fekreno.org

 

 

 

 

 

 


  یی     ی ی    ǘ     . ی   ی     ی    ی ی ی ی   ی   ی   ی  ی ی     .

یԐ ی ی ی  ی ی ی   ی ی ی ی ی ی  ی ی . ǘ ی یی یی یی    ی

  ی   ی ی  ی  " یی Ϙ  ی ی  ی    ی  Ϙ ی      یی ی  ی"

ی  یϐ  ی ی : ی ی ی  ی  ی   Ϙ ی یی ی ی ی ی ی "

ی یی ی ی   ϐ ی ی ی  .

ی     یϐ ی  250 Ϙ    97 ی     ی   ی .

ی ی :

"ی ی ی ی  ی ی "

 

ј Ϙ ی  ی ی :

-  Ϙ

-یϐیی ѐی

-  ʘ

-ی ی ی ی ی   ی  ی ی ی      ی  .

ی    ی    ی Ϙ ی ( harris  clemes)  ی ی (Reynold Bean)

  ی Ϙ یی   ی :

Ϙی ی ی  ی   Ԙ ی ϐی  

ی       ی  ی   ј  ی     ی    ی           ύ ϐی   ی  .

ی ی   یی    ی ی Ϙ ی   ی Ԙ یی ی  ی ی ј یی Ϙ   Ϙی  ی ی  ϐی   ݘ   ȁ .

ی  یϐ ی :

ی   ѐی ی یی ϐی ی   ی ѐی ی ی ی    Ԙ ی ی ی 42 ی .

ی ی ی ی .

 

****

 

: " یی    " یϐ : ی ی    ǘ -  ی - یی : ی ییی - ی ݘ - ی  1391    

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

ی ی ی  ی ی ی ی

یی یی

 

 

 

 

 

 

 

 

               
  ی   ݘ  Ӂ   ی  .      

 

 

 

 

         ݘ

 

 

 

 

 

Ґ ی  

 

 

 

 

ی ݘ-ی ی ی یی

wwww.fekreno.org