لوح فشرده  مجموعه  مقالات  سایت فکرنو  هدیه ای مناسب از طرف شما  برای مدیران اساتید دانشگاه ، کارشناسان ، دانشجویان ،  معلمان،  دانش آموزان  ، کارمندان ، خانم های خانه دار  و بسیاری دیگر از علاقمندان                                                           برای خرید لوح فشرده سایت فکرنو  به بخش فروش نرم افزار مراجعه فرمایید.                                          با تشکر   گروه علمی سایت فکرنو   

   


 

EQ يا ضريب كارآفريني

 

   
   

www.Fekreno.org

 

 

 

 

EQ

 


 

تعريف: كارآفرين، فردي است كه يك پروژه تجاري اقتصادي را با خطرپذيري شخصي و براي سود بالقوه، ايجاد كرده، توسعه مي دهد و مديريت مي كند.
شرح: EQ يا ضريب كارآفريني، يك ابزار آموزشي خود هدايت است. EQ آزمون نيست بلكه روشي است كه توسط آن، فرد مي تواند خصوصيات شخصي خود را با خصوصيات كارآفرينان موفق مقايسه نمايد.

 


دستورالعمل: براي پاسخ دادن به هر پرسش از بهترين توان خود استفاده نماييد. محدوديت زماني وجود ندارد. پاسخ درست همه سئوالات داده شده است تا با علاقمندي بيشتري پاسخ دهيد.


تفسير: به خاطر داشته باشيد كه اين آزمون نيست اگر نميتوانيد به سئوالات پاسخ دهيد، نگران نشويد. ميتوانيد بياموزيد كه چگونه يك كارآفرين شويد. براي آن دسته از افرادي كه قالب امتيازبندي را ترجيح ميدهند، روش تقريبي زير را ميتوان به كار برد.

نمره صحيح :


100 اگر تا به حال كارآفرين نبوده ايد، بهتر است شروع كنيد. 85 ،شرايط لازم را داريد. شروع كنيد.70 توان آن را داريد. كافي است قواعد كار را بياموزيد. 55 عقب هستيد ولي باز هم مي توانيد شروع كنيد. 40 به نظر نمي رسد كه علاقمند باشيد،‌ ولي اين بدان معني نيست كه از پس آن برنمي آييد. 25 باز هم شانس داريد امتحان كنيد.0 احتمالاً مرده ايد.

 

سوالات


1-آيا در كودكي آدامس يا مجله فروخته ايد يا كفش ديگران را براي دستمزد واكس زده ايد؟

 بلي   خير
2- آيا خانواده شما در كار تجارت است؟
بلي خير


3- آيا خويشي داريد كه در كار تجارت باشد؟
بلي خير


4- آيا تاكنون در شركت كوچكي كار كرده ايد كه در آن با صاحب شركت تماس نزديك داشته باشيد؟ بلي خير
5- آيا بين 16 تا 44 سال سن داريد؟
بلي خير


6- آيا تا كنون در شركت بزرگي كار كرده ايد كه در آن با يكي از مديران رده بالاي شركت از نزديك كار كرده باشيد؟
بلي خير


7- آيا تاكنون از شغلي اخراج شده ايد؟
بلي خير


8- آيا در سازماندهي، ‌طرح ريزي، ‌تعيين بودجه امور کارکنان، بازاريابي، تبليغات، مديريت يا ارزيابي تجربه داريد؟
بلي خير


9- اگر متاهل هستيد، آيا همسرتان، خطرپذيري هاي مالي و شخصي همراه با شروع يك كار تجاري را تاييد مي كند؟
بلي خير


10- آيا كتابخانه اي از كتب مربوط به رمز موفقيت داريد؟
بلي خير


11- آيا همقطاران شما در محل كار و دوستانتان در نقاط ديگر زندگيتان  به شما احترام مي گذارند؟
بلي خير


12- آيا پرسشگر ابداع گر،‌ خلاق، نوآور و پرخاشگر هستيد؟
بلي خير


13- آيا از حل مسائل لذت مي¬بريد؟
بلي خير


14- آيا ترجيح مي¬دهيد رييس خود باشيد؟
بلي خير


15- آيا دوست داريد باعث اتفاق افتادن امور شويد؟
بلي خير


16- آيا از خطرپذيري مالي و شخصي لذت مي بريد؟
بلي خير


17- آيا فرزند بزرگ خانواده ايد؟
بلي خير


18- زن هستيد يا مرد؟
بلي خير


19- متاهليد يا مجرد؟
بلي خير


20- آيا خود را شخصيتي مستقل و آزاد مي دانيد؟
بلي خير


21- آيا نياز شديدي به موفقيت در خود احساس مي كنيد؟
بلي خير


22- آيا رابطه خوبي با پدر خود داشته ايد؟
بلي خير


23- شركت هاي تجاري كوچك بيش از %50 نيروي كار را به استخدام خود در مي آورند،‌ %50 از كل كارهاي جديد را توليد مي كنند و %44 از توليد ناخالص ملي را عهده دار ند.
درست غلط


24- آيا رد درخواست ها را به شخصه به عهده مي گيريد؟
بلي خير


25- آيا زياد نقل مكان مي كنيد؟
بلي خير


26- آيا درست است كه كارآفرينان مديران خوبي مي شوند؟
بلي خير


27- فرد براي آنكه كارآفرين موفقي باشد به شانس فراوان نياز دارد.
درست غلط


28 - كارآفرينان موفق غالباً از اندرز مشاوران خارجي و كارشناس استفاده مي كنند.
درست غلط


29- آيا اعتقاد داريد كه مي توانيد سرنوشت خود را در دست بگيريد؟
بلي خير


30- آيا اهدافي سازگار داريد و نتايج كار مدنظر شماست؟
بلي خير


31- آيا تا كنون مجبور به نقل مكان شده ايد،‌ طلاق را تجربه كرده ايد يا شاهد مرگ همسر يا والدين خود بوده ايد؟
بلي خير


32- آيا در خصوص تجارتي كه مي خواهيد وارد آن شويد، تجربه مشخص داريد؟
بلي خير


33- پس انداز شخصي مهمترين منبع براي شروع يك كار تجاري توسط كارآفرينان است.
درست غلط


34- آيا مهارت هاي مديريتي داريد؟
بلي خير


35- آيا حاضريد به ازاي همان حقوقي كه هم اكنون دريافت مي كنيد،‌ ساعات بيشتري كار كنيد؟
بلي خير


36- آيا از هنرستان فني و حرفه اي يا دانشكده مدركي داريد؟
بلي خير


37- آيا ميدانيد براي شروع يك كار تجاري چگونه پول جور كنيد؟
بلي خير


38- آيا مردم را دوست داريد؟
بلي خير


39- آيا مي¬توانيد سريع تصميم بگيريد؟
بلي خير


40- آيا انرژي فراوان داريد؟
بلي خير


41- آيا دوستانتان به شما وفادارند و اعتماد دارند؟
بلي خير


42- آيا وقتي تصميمي گرفته شد، پياده سازي آن را پيگيري مي كنيد؟
بلي خير


43- آيا براي رسيدن به اهدافتان به قدرت خويش اعتقاد داريد؟
بلي خير


44- آيا مشتاق به تغيير دادن الگوهاي عادتي منفي خود هستيد؟
بلي خير


45- آيا از استانداردهاي اخلاقي بالا برخورداريد؟
بلي خير


46- آيا داراي ايده يا محصول خوبي هستيد و يا مي دانيد چگونه مي توان به آنها دست پيدا كرد؟
بلي خير


47- آيا مي دانيد چگونه قدرت ضمير ناخودآگاه خود را به كار گيريد؟
بلي خير


48- آيا مصصم به ايجاد شركتي براي خودتان هستيد؟
بلي خير


49- آيا مي دانيد چگونه يك طرح تجاري را براي ارائه به گروهي از پژوهشگران توسعه دهيد؟
بلي خير


50- آيا مي توانيد الهام بخش افراد ديگر باشيد و در آنها ايجاد انگيزه كنيد؟
بلي خير


51- آيا مي دانيد چگونه از تبليغات راديويي، تلويزيوني، پستي و فضايي استفاده كنيد؟
بلي خير


52- آيا مي دانيد براي بازاريابي به چه خصوصياتي نياز هست؟
بلي خير


53- آيا با اصل OPM آشنايي داريد؟
بلي خير


54- آيا مي دانيد چگونه استعدادهاي خود را وسعت دهيد؟
بلي خير


55- آيا مي دانيد قاعده 80/20 چگونه موفقيت را تحت تاثير قرار مي دهد؟
بلي خير


56- آيا تاكنون خصوصيات شخصيتي خود را ارزيابي كرده ايد؟
بلي خير


57- آيا تاكنون ارزش شبكه خود را تعيين كرده ايد؟
بلي خير


58- آيا 12 قانون جهاني موفقيت را مي دانيد؟
بلي خير


59- آيا تاكنون توان كاري خود را مورد كاوش قرار داده ايد؟
بلي خير


60- آيا به قدرت و موفقيت آموزش خود هدايت اعتقاد داريد؟
بلي خير


61- آيا %99 اوقات با شادي و نشاط از خواب برمي خيزيد؟
بلي خير


62- آيا هر روز مدت زماني را به تفكر،‌ مطالعه طرح ريزي يا آرامش فكري اختصاص مي دهيد؟

 بلي خير


63- آيا خود را بلند پرواز مي دانيد؟
بلي خير


64- آيا از قدرت،‌ كنترل و مديريت لذت مي بريد؟
بلي خير


65- آيا مشتاق هستيد كه همين امروز شغل خود را ترك گفته و از صفر شروع كنيد؟
بلي خير


66- آيا مي دانيد چگونه نقطه «دخل و خرج» را تعيين كنيد؟
بلي خير

 
67- آيا مي دانيد چه چيز رفتار مشتري و عادت هاي خريد كردن را برانگيخته مي كند؟
بلي خير


68- سازمان هاي دانشجويي نظيرATA و VICA و DECA و FFA و بقيه دانشجويان كمك مي كنند تا درباره كارآفريني مطالبي بياموزند.
درست غلط


69- آيا مي دانيد اطلاعات مربوط به ......... را كجا به دست آوريد.
بلي خير


70- آيا قوانين مربوط به خريدن يك شركت تجاري موجود را مي دانيد؟
بلي خير


71- آيا پذيراي دنبال كردن يك سامانه موفق هستيد حتي اگر با سامانه شما متفاوت باشد؟
بلي خير


72- سازمان صنايع کوچک بزرگترين سازمان شركت هاي تجاري كوچك در ايران است.
درست غلط


73- آيا مي توانيد بدون اينكه زير بار شكست برويد، آن را بپذيريد؟‌
بلي خير


74- آيا مي دانيد چگونه جريان پول را پيش بيني كنيد؟
بلي خير


75- آيا مي دانيد چگونه يك ترازنامه را بخوانيد؟
بلي خير


76- آيا با قوانين مالياتي و تجارتي كنوني آشنا هستيد؟
بلي خير


77- آيا با قوانيني كه برآموزش و گزينش کارکنان تاثير مي گذارند،‌ آشنايي داريد؟
بلي خير


78- آيا مي دانيد يا مي خواهيد بدانيد چگونه بايد كالايي را فروخت؟
بلي خير


79- آيا خود را غيرتمند، داراي قوه تخيل و خستگي ناپذير مي دانيد؟
بلي خير


80- آيا مشتاق به شركت در منافع و مضار يك تجارت هستيد؟
بلي خير


81- آيا مي دانيد چگونه ايده هاي خود را از دزدان محافظت كنيد؟
بلي خير


82- آيا حساب پس انداز داريد؟
بلي خير


83- آيا با اصول دادوستد آشنايي داريد؟
بلي خير


84- آيا با احكام و قوانين سرمايه گذاري آشنا هستيد؟
بلي خير


85- آيا با 6000 عنوان شغلي در ايران آشنايي داريد؟
بلي خير


86- آيا مي دانيد چگونه براي محصول يا خدماتي كه مي دهيد،‌ تبليغات رايگان انجام دهيد؟
بلي خير


87- آيا از كار فعلي خود راضي هستيد؟
بلي خير


88- زنان كارآفرين حدود %70 از كل افراد خود اشتغال را تشكيل مي دهند.
درست غلط


89- كارآفرينان اقليت حدود %5/5 از كل افراد خود اشتغال را تشكيل مي دهند.

 درست غلط


90- به طور ميانگين افراد خود اشتغال شركتي، بهتر از افراد خود اشتغال منفرد عمل مي كنند.
درست غلط


91- به طور ميانگين زنان كارآفرين بدتر از مردان عمل مي كنند.
درست غلط


92- آيا مي دانيد كجا نسبت هاي عملياتي يا تجاري را براي صنايع مشخص بيابيد؟
بلي خير


93- آيا با تفاوت هاي ميان انواع مختلف شركت هاي تجاري آشنا هستيد؟
بلي خير


94- آيا مي دانيد چگونه برنامه هاي آموزشي بزرگسالان براي كارآفريني را بيابيد؟
بلي خير


95-آيا با خدماتي كه SBA ارائه مي دهد آشنايي داريد؟
بلي خير


96- آيا با خدماتي كه نهاد توسعه تجارت هاي اقليتي يا مراكز تجارتهاي اقليتي ارائه مي دهند آشنا هستيد؟
بلي خير


97- آيا با نحوه بستن قرارداد با دولت آشنايي داريد؟
بلي خير


98- آيا صاحب فرزند هستيد يا خود نوجوان هستيد، آيا با برنامه هاي كارآفريني در دسترس در مدارس يا دانشكده ها آشنايي داريد؟
بلي خير


99- آيا با سامانه هاي كنترل تجارت نظير حسابداري، نگهداري اسناد،‌ تحليل مالي، و غيره آشنايي داريد؟
بلي خير


100- آيا از اسرار كار با بانكداران حسابداران و وكلا آگاهيد؟
بلي خير


101- نرخ شكست اكثر شركت هاي تجاري كوچك تازه كار در سه سال اول حدود %80 است
درست غلط


102- مهاجران داراي نسبت بالايي از كارآفريني در ايالت متحده هستند.
درست غلط


103- بيش از %90 كليه شركت هاي تجاري در ايالت متحده كوچك بوده كمتر از 20 نفر را به كار گرفته اند و به صورت مالكيت فردي اداره مي شوند.
درست غلط

 

پاسخهاي صحيح


1-بلي 2- بلي 3- بلي 4- بلي 5- بلي 6- بلي 7- بلي8- بلي 9- بلي 10- بلي 11- بلي 12- بلي 13- بلي 14- بلي15- بلي 16- بلي 17- بلي 18- هركدام 19- هركدام 20- بلي 21- بلي22- بلي 23- بلي 24- خير 25- بلي 26- خير 27- درست 28- درست29- بلي 30- بلي 31- بلي 32- بلي 33- درست 34- بلي 35- بلي36- بلي 37- بلي 38- بلي 39- بلي 40- بلي 41- بلي 42- بلي43- بلي 44- بلي 45- بلي 46- بلي 47- بلي 48- بلي 49- بلي50- بلي 51- بلي 52- بلي 53- بلي 54- بلي 55- بلي 56- بلي57- بلي 58- بلي 59- بلي 60- بلي 61- بلي 62- بلي 63- بلي64- بلي 65- بلي 66- بلي 67- بلي 68- درست 69- بلي 70- بلي71- بلي 72- درست 73- بلي 74- بلي 75- بلي 76- بلي 77- بلي78- بلي 79- بلي 80- بلي 81- بلي 82- بلي 83- بلي 84- بلي85- بلي 86- بلي 87- بلي 88- درست 89- درست 90- درست 91- درست92- بلي 93- بلي 94- بلي 95- بلي 96- بلي 97- بلي 98- بلي99- بلي 100- بلي 101- درست 102- درست 103- درست

 ****

 

 

منبع : مقاله "  EQ يا ضريب كارآفريني  "  برگرفته از  سایت  http://www.ackt.ir/page-40093.htm


 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

               
  برای اطلاع از به روز شدن سايت  فکرنو  ، ابتدا نام و سپس  پست الکترونيکی  خود را وارد نماييد.      

 

 

 

 

         جستجو در سايت فکر نو

 

 

 

خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

سایت فکرنو-سایت خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

wwww.fekreno.org