لوح فشرده  مجموعه  مقالات  سایت فکرنو  هدیه ای مناسب از طرف شما  برای مدیران اساتید دانشگاه ، کارشناسان ، دانشجویان ،  معلمان،  دانش آموزان  ، کارمندان ، خانم های خانه دار  و بسیاری دیگر از علاقمندان                                                           برای خرید لوح فشرده سایت فکرنو  به بخش فروش نرم افزار مراجعه فرمایید.                                          با تشکر   گروه علمی سایت فکرنو   

   

 

صدو بيست  قانون برایان تریسی

سایت فکرنو ،سایت خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

   
   

www.Fekreno.org

 

 

 

 

 

 

١- قانون علت و معلول

 هر چيز به دليلی رخ می‌دهد. برای هر علتی معلولی هست، و برای هر معلولی علت يا علت‌های بخصوصی وجود دارد، چه از آنها اطلاع داشته باشيد چه نداشته باشيد. چيزی به اسم اتفاق وجود ندارد.

 

٢- قانون ذهن

همه علت‌ها و معلول‌ها ذهنی هستند. افکار شما تبديل به واقعيت می‌شوند. افکار شما آفريننده‌اند. شما تبديل به همان چيزی می‌شويد که درباره آن بيشتر فکر می‌کنيد. هميشه درباره چيزهايی فکر کنيد که واقعا طالب آن نستيد و از فکر کردن درباره چيزهايی که خواستار آن نيستيد اجتناب کنيد.

 

٣- قانون عينيت يافتن ذهنيات

 دنيای پيرامون شما تجلی فيزيکی دنيای درون شماست. کار اصلی شما در زندگی اين است که زندگی مورد علاقه خود را در درون خود خلق کنيد.زندگی ايده‌آل خود را با تمام جزئيات آن مجسم کنيد و اين تصوير ذهنی را تا زمانی که در دنيای پيرامون شما تحقق پيدا کند، حفظ کنيد.

 ٤- قانون رابطه مستقيم

 زندگی بيرون شما بازتاب زندگی درونی شماست. بين طرز فکر و احساسات درونی شما از يک طرف و عملکرد و تجارب بيرونی شما از طرف ديگر رابطه مستقيم وجود دارد.

 

٥- قانون باور

 هر چيزی را که عميقا باور داشته باشيد برايتان به واقعيت بدل می‌شود. شما آنچه را که می‌بينيد باور نمی‌کنيد، بلکه آن چيزی را می‌بينيد که قبلا به عنوان يک باور انتخاب کرده‌ايد. پس بايد: باورهای محدود کننده‌ای را که مانع موفقيت شما هستند شناسايی کنيد وآنها را از بين ببريد.

 ٦- قانون ارزش‌ها

 نحوه عملکرد شما هميشه با زيربنايی‌ترين ارزش‌ها و اعتقادات شما هماهنگ است.آنچه براستی ارزش‌هايی را که واقعا به آن اعتقاد داريد بيان می‌کند ادعاهای شما نيست بلکه گفته‌ها، اعمال و انتخاب‌های شما به ويژه در هنگام ناراحتی و عصبانيت است.

 ٧- قانون انگيزه

 هر چه می‌گوييد يا انجام می‌دهيد از تمايلات درونی، خواسته‌ها و غرايز شما سرچشمه می‌گيرد. اين کار ممکن است بصورت خودآگاه و ناخودآگاه انجام شود.

رمز موفقيت دو چيز است:

- تعيين اهداف و برنامه‌ريزی برای آنها.

- مشخص کردن انگيزه‌ها.

 ٨- قانون فعاليت ذهن ناخودآگاه

 ذهن ناخودآگاه شما موجب می‌شود همه گفته‌ها و اعمالتان مطابق با الگويی انجام پذيرد که با تصوير ذهنی و باورهای زير بنايی شما هماهنگ است.ذهن ناخودآگاه شما بسته به اينکه چگونه آنرا برنامه‌ريزی کنيد می‌تواند شما را به پيش ببرد و يا از پيشرفت باز دارد.

 ٩- قانون انتظارات

 اگر با اعتماد به نفس انتظار وقوع چيزی را داشته باشيد در جهان پيرامونتان امکان وقوع پيدا می‌کند.شما هميشه هماهنگ با انتظاراتتان عمل می‌کنيد و انتظارات شما بر رفتار و طرز برخورد اطرافيانتان تاثير می‌‌‌گذارد.

 ١٠- قانون تمرکز

 هر چيزی که ذهن خود را به آن مشغول سازيد در زندگی واقعيت پيدا می‌کند.هر چيزی که روی آن تمرکز کنيد و مرتبا به آن فکر کنيد در زندگی واقعی شکل می‌گيرد و گسترش پيدا می‌کند. بنابراين بايد فکر خود را بر چيزهايی متمرکز کنيد که در زندگی واقعا طالب آن هستيد.

 ١١- قانون عادت

 حداقل ٩٥٪ از کارهايی که انجام می‌دهيد از روی عادت است، خواه عادت‌های مفيد و خواه عادت‌های مضر.

شما می‌توانيد عادت‌هايی را که موفقيتتان را تضمين می‌کند در خود پرورش دهيد. به اين صورت که تا هنگامی که رفتار مورد نظر به صورت اتوماتيک و غير ارادی انجام نشوند تمرين و تکرار آگاهانه و مدام آنرا ادامه دهيد.

 

 ١٢- قانون جذب

 شما مرتبا افکار، ايده‌ها و موقعيت‌هايی را که با افکار غالب شما هماهنگ هستند به خود جذب می‌کنيد، خواه افکار منفی خواه افکار مثبت.

شما می‌توانيد بهتر از اينکه هستيد باشيد، ثروتمند تر از اکنون باشيد و توانايی‌های بيشتری داشته باشيد چون می‌توانيد افکار غالب خود را تغيير دهيد.

 ١٣- قانون انتخاب

 زندگی شما نتيجه انتخاب‌های شما تا اين لحظه است.

چون هميشه در انتخاب افکار خود آزاد هستيد، کنترل کامل زندگی‌تان و تمامی آنچه برايتان اتفاق می‌افتد در دست شماست.

 

 ١٤- قانون تفکر مثبت

 برای موفقيت و شادی در تمام جنبه‌های زندگی تفکر مثبت امری ضروری است.شيوه تفکر شما نشان دهنده ارزش‌ها، اعتقادات و انتظارات شماست.

 

١٥- قانون تغيير

 تغيير غير قابل اجتناب است و چون با دانش روزافزون و تکنولوژی رو به پيشرفت هدايت می‌شود با سرعتی غير قابل قياس با گذشته در حال حرکت است.کار شما اين است که استاد تغيير باشيد نه قربانی آن.

 

١٦- قانون کنترل

 اين که تا چه حد در مورد خودتان مثبت فکر می‌کنيد بستگی به اين دارد که فکر می‌کنيد تا چه حد زندگی‌تان را تحت کنترل داريد.

سلامتی، شادی و عملکرد عالی از طريق کنترل کامل افکار، اعمال و شرايط پيرامونتان به وجود می‌آيد.

 

 ١٧- قانون مسئوليت

 هر جا که هستيد و هر چه که هستيد بخاطر آن است که خودتان اينطور خواسته‌ايد.

مسئوليت کامل آنچه که هستيد، آنچه که بدست آورده‌ايد و آنچه که خواهيد داشت بر عهده خود شماست

 

١٨- قانون پاداش

 عالم در نظم و تعادل کامل به سر می‌برد. شما هميشه پاداش کامل اعمالتان را می‌گيريد.

هميشه از همان دست که می‌دهيد از همان دست می‌گيريد. اگر از عالم بيشتر دريافت می‌کنيد به اين دليل است که بيشتر می‌بخشيد.

 

١٩- قانون خدمت

 پاداش‌هايی که در زندگی می‌گيريد با ميزان خدمت شما به ديگران رابطه مستقيم دارد.

هر چه بيشتر برای بهبود زندگی و سعادت ديگران کار و مطالعه کنيد و توانايی‌های خود را افزايش دهيد، در عرصه‌های مختلف زندگی خود نيز پيشرفت بيشتری به دست می‌آوريد.

 

٢٠- قانون تاثير تلاش

 همه اميدها، روياها، هدف‌ها و آرمان‌های شما در گرو سخت کوشی شماست.

هر چه بيشتر تلاش کنيد، بخت و اقبال بهتری پيدا می‌کنيد.

هيچ راه ميانبری وجود ندارد.

 

٢١- قانون آمادگی

شانس در واقع به هم پيوستن موقعيت و آمادگی است. عملکرد خوب نتيجه آمادگی کامل است که مراحل کسب آن اغلب از هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها قبل آغاز می‌شود.در هر حوزه‌ای موفق‌ترين افراد آنهايی هستند که همواره در مقايسه با افراد ناموفق وقت بيشتری را صرف کسب آمادگی برای انجام کار می‌کنند.

 

٢٢- قانون حد توانايی

 هيچ وقت برای انجام همه کارها وقت کافی وجود ندارد ولی هميشه برای انجام مهمترين کارها وقت کافی است. هر چه بيشتر کار کنيد کارايی بيشتری پيدا می‌کنيد. اما اگر بخواهيد بيش از حد حد توانتان انجام امور مختلف را به عهده بگيريد نتيجه‌ای جز اين نخواهد داشت که بفهميد توانايی شما برای انجام کارها حدی دارد.

 ٢٣- قانون تصميم

 مصمم بودن از ويژگی‌های اساسی افراد موفق است.

در زندگی شما هر جهشی در جهت پيشرفت، هنگامی حاصل می‌شود که در موردی تصميم روشنی گرفته باشيد.

 ٢٤- قانون خلاقيت

 ذهن شما می‌تواند به هر چيزی که برايش قابل درک باشد و آن را باور داشته باشد دست يابد.

هر نوع پيشرفتی در زندگی‌تان با يک ايده آغاز می‌شود و چون توانايی شما در خلق ايده‌های جديد نامحدود است آينده شما نيز محدوديتی نخواهد داشت.

 ٢٥- قانون انعطاف پذيری

 در تعيين اهداف خود قاطعيت داشته باشيد، اما در مورد روش دستيابی به آنها انعطاف‌پذير باشيد.

در عصر تحولات سريع، رقابت شديد و کهنه شدن مدام همه چيز، انعطاف‌پذيری و سازگاری از شرايط اساسی موفقيت است.

 ٢٦- قانون استقامت

 معيار ايمان به خود، توانايی استقامت در برابر سختی‌ها، شکست‌ها و نا اميدی‌هاست.

استقامت ويژگی اساسی موفقيت است. اگر شما به اندازه کافی استقامت کنيد، طبيعتا سرانجام موفق می‌شويد.

 ٢٧- قانون صداقت

 خوشبختی و داشتن عملکرد عالی هنگامی به سراغ شما می‌آيد که تصميم بگيريد هماهنگ با والاترين ارزش‌ها و عميق‌ترين اعتقادات خود زندگی کنيد.

هميشه با آن بهترين _ بهترين‌ها که در درون شماست صادق باشيد.

 ٢٨- قانون احساس

 شما در فکر کردن، درک کردن و تصميم گرفتن صددرصد احساسی عمل می‌کنيد. با احساستان تصميم می‌گيريد و با عقلتان توجيه می‌کنيد.

از آنجايی که کنترل افکارتان در دست خودتان است، خوشبختی شما نيز بستگی به ميزان اراده شما در کنترل افکارتان دارد.

 

٢٩- قانون خوشبختی

 کيفيت زندگی‌تان را احساس شما در هر لحظه تعيين می‌کند و احساس شما را تفسير شما از وقايع پيرامونتان تعيين می‌کند نه خود وقايع.

هرگز برای اينکه تجربه خوشی از دوران کودکی داشته باشيد دير نيست. کافی است گذشته را مرور کنيد و روشی را که برای تفسير تجربيات خود داشته‌ايد تغيير دهيد .

 ٣٠- قانون جايگزينی

 ذهن خودآگاه شما در آن واحد فقط می‌تواند يک فکر را در خود جای دهد، يا مثبت يا منفی. شما می‌توانيد با جايگزين کردن افکار مثبت به جای افکار منفی به خوشبختی دست پيدا کنيد.

ذهن مانند باغی است که در آن يا گل می‌رويد يا علف هرز.

 ٣١- قانون اظهار

 هر گفته‌ای تاثيری به جا می‌گذارد. وقتی چيزی را با حالتی سرشار از احساس به خودتان می‌گوييد، افکار، ايده‌ها و رفتارهايی هماهنگ با همان کلمات بوجود می‌آيد.فقط راجع به چيزهايی فکر کنيد که طالب آن هستيد و راجع به آنچه که طالب آن نيستيد فکر نکنيد.

 ٣٢- قانون عکس العمل

 افکار و احساسات شما تعيين کننده اعمال شماست و اعمال شما نيز به نوبه خود تعيين کننده افکار و احساسات شماست.

اگر برخوردی مثبت، خوشايند و خوش‌بينانه داشته باشيد، فردی مثبت، خوشايند و خوش‌بين خواهی شد.

 ٣٣- قانون تجسم

 دنيای پيرامون شما تصويری از دنيای درون شماست. تصاوير ذهنی که به آن مشغول هستيد افکار، احساسات و رفتار شما را تحت تاثير قرار می‌دهد.

هر چيزی که به روشنی و با تمام وجود تجسم کنيد نهايتا در زندگی شما به واقعيت می‌پيوندد.

 ٣٤- قانون تمرين

 هر چيزی را که مرتبا تمرين کنيد تبديل به يک عادت جديد می‌شود . شما می‌توانيد رويکردها، توانايی‌ها و کيفيات خوشبختی و موفقيت را در خود بپرورانيد، به اين صورت که قوانين موفقيت را برای خود آنقدر تکرار کنيد تا جزئی از شخصيت شما شوند.

 ٣٥- قانون تعهد

 کيفيت عشق و طول مدت يک دوستی رابطه مستقيم با عمق تعهد هر دو نفری دارد که می‌خواهند با يکديگر رابطه موفقی داشته باشند.

نسبت به کسانی که برايشان اهميت زيادی قايل هستيد از صميم قلب و بی‌قيد و شرط متعهد باشيد.

 ٣٦- قانون ارزش

 شما هميشه به سوی کسانی که با شما ارزش‌ها، باورها و اعتقادات مشترکی دارند و با آنها توافق داريد، جذب می شويد.

عشق کور نيست.

 ٣٧- قانون تفاهم

 ميزان تفاهم شما با هر کس بستگی به اين دارد که تا چه حد ارزش‌ها، رويکردها، هدف‌ها و باورهای مشترکی داريد.

 ٣٨- قانون ارتباطات

 کيفيت روابط شما را، کيفيت و کميت ارتباطات شما با ديگران تعيين می‌کند.ايجاد و حفظ روابط خوب نياز به صرف وقت دارد.

٣٩- قانون توجه

 شما به چيزی توجه می‌کنيد که آن را بسيار دوست داريد و برايش ارزش قائل هستيد.

با دقت گوش کردن به ديگران باعث می‌شود بفهمند که شما آنها را دوست داريد و اين کار باعث ايجاد اطمينان می‌شود، يعني همان چيزی که اساس يک ارتباط دوستانه است.

 ٤٠- قانون عزت نفس

 هر کاری که در زندگی انجام می‌دهيد برای حفظ يا افزايش عزت نفس است. شما در کنار کسی احساس خوشبختی می‌کنيد که باعث می‌شود احساس کنيد فردی ارزشمند و مهم هستيد.

هر چه بيشتر سعی کنيد که عزت نفس را در ديگران افزايش دهيد خودتان را نيز بيشتر دوست خواهيد داشت و برای خودتان احترام بيشتری قائل خواهيد شد.

 ٤١- قانون تلاش غيرمستقيم

 در روابط با ديگران غير مستقيم عمل کردن بيشتر باعث موفقيت می‌شود. برای اينکه يک دوست خوب داشته باشيد بايد يک دوست خوب باشيد. اگر می‌خواهيد روی ديگران تاثير بگذاريد بايد شما هم از ديگران تاثير بگيريد. برای ايجاد و حفظ روابط دوستانه بايد اول خودتان يک فرد دوست داشتنی باشيد.

 ٤٢- قانون تلاش معکوس

 هر چه بيشتر تلاش کنيد که به زور رابطه خوبی با ديگران ايجاد کنيد کمتر موفق خواهيد شد.

برای ايجاد يک رابطه خوب کافی است فقط راحت باشيد، خودتان باشيد و از لحظاتی که با ديگران هستيد لذت ببريد.

 ٤٣- قانون هويت

 حساسيت بيش از حد يا شخصی کردن مسائل يکی از دلايل اصلی بروز مشکل در برقراری روابط با ديگران است.

فقط از طريق غيرشخصی کردن، جدا کردن خود از مسائل و داشتن يک نگرش عينی و واقع بينانه می‌توانيد خوب عمل کنيد و با ديگران روابط موثر برقرار سازيد. 

٤٤- قانون بخشش

 سلامت روانی شما دقيقا بستگی دارد به اينکه تا چه حد می‌توانيد کسانی را که با اعمالشان به نحوی به شما آسيب رسانده‌اند براحتی ببخشيد.

بسياری از ناراحتی‌ها و بدبختی‌ها ناشی از ناتوانی در بخشيدن ديگران است. اين عدم توانايی منجر به مقصر شمردن ديگران و احساس کينه و نفرت نسبت به آنها می‌شود.

 ٤٥- قانون پذيرش واقعيت

 مردم تغيير نمی‌کنند. آنها را همان‌طور که هستند بپذيريد. سعی نکنيد ديگران را عوض کنيد يا انتظار داشته باشيد تغيير کنند. شما نتيجه نگرش خودتان را می‌بينيد.

کليد داشتن روابط خوب با ديگران؛ پذيرش آنها به همان صورتی است که هستند.

 ٤٦- قانون کم کوشی

 بشر سعی می‌کند آنچه را که می‌خواهد با کمترين تلا ش ممکن بدست آورد. همه پيشرفت‌های بشر در زمينه تکنولوژی در واقع راه‌های دستيابی به بيشترين برون داد با کمترين درون داد است.

بنابراين همه افراد بشر اساسا تنبلند و همواره به دنبال آسان‌ترين راه ممکن برای انجام کارها هستند.

 ٤٧- قانون حداکثر

 بشر هميشه سعی می‌کند در قبال صرف وقت، پول، تلاش يا احساس خود بيشترين نتيجه را حاصل کند. در انتخاب بين کمتر يا بيشتر، ما هميشه بيشتر را انتخاب می‌کنيم.

بنابراين، ما مردم اصولا در انجام هر کاری حريص هستيم. اين ويژگی فی نفسه نه خوب است و نه بد. اين فقط يک واقعيت است.

 ٤٨- قانون مصلحت

 شما هميشه سعی می‌کنيد در سريعترين زمان ممکن و با آسانترين راه به هدف هايتان برسيد و کمتر به عواقب اين کار توجه داريد.

شما در هر کاری که انجام می‌دهيد تمايل داريد که از روشی استفاده کنيد که دردسر و مشکلات کمتری ايجاد کند.

 ٤٩- قانون دوگانگی

 شما برای هر کاری که انجام می‌دهيد هميشه يکی از اين دو دليل را ارائه می‌دهيد:

- دليلی که درست به نظر می‌رسد.

- دليل واقعی.

دليلی که درست به نظر می‌رسد دليلی احترام برانگيز و ظاهرا شرافتمندانه است. اما دليل واقعی اين است که راهی که انتخاب کرده‌ايد در حال حاظر سريعترين و آسان‌ترين راه برای رسيدن به اهداف شماست.

 ٥٠- قانون انتخاب

 هر کاری که انجام می‌دهيد بر اساس ارزش‌های غالب در آن لحظه است. حتی هيچ کاری نکردن هم نوعی انتخاب است.

هر جا که هستيد و هر کسی که هستيد به دليل انتخاب ها و تصميم هايی است که تا اين لحظه گرفته ايد.

 ٥١- قانون ارزش واقعی

 ارزش هر چيز در چشم بيننده است. برای هيچ چيز ارزش از پيش تعيين شده‌ای وجود ندارد. ميزان ارزش هر چيز بهايی است که کسی حاضر است برايش بپردازد.کسی که حاضر است در مقايسه با ديگران بالاترين بها را برای چيزی بپردازد ارزش نهايی آنرا تعيين می‌کند.

 ٥٢- قانون تعجيل

 شما هميشه ترجيح می‌دهيد که زودتر به آرزوهايتان برسيد تا ديرتر.

به همين دليل است که در تمام عرصه‌های زندگی‌تان بی‌قرار هستيد.

 ٥٣- قانون ارزش نهايی

 تعيين کننده بهای اصلی هر محصول اينست که آخرين مشتری‌ها برای آخرين اقلام باقی مانده آن، چقدر حاضرند بپردازند.

 ٥٤- قانون عرضه و تقاضا

 هنگامی که مقدار کالا يا مواد اوليه محدود است، افزايش قيمت منجر به کاهش تقاضا می‌شود و برعکس.

تشويق باعث افزايش و تنبيه باعث کاهش می‌شود. در فعاليت‌های توليدی ، ماليات و مقررات در حکم تنبيه عمل می‌کنند و در فعاليت‌های غير توليدی، سود و مزايا به عنوان پاداش عمل می‌کند.

٥٥- قانون کهن (Kohen)

همه چيز قابل بحث و مذاکره است.

چه در خريد و چه در فروش، هر پيشنهاد قيمت يا شرايطی از سوی يکی از طرفين معامله در صورتی بهترين پيشنهاد است که بازار، آنرا بپذيرد.

هميشه برای رسيدن به قيمت بهتر صحبت کنيد.

 ٥٦- قانون داوسن (Davson)

 اگر بدانيد چگونه به بهترين نحو وارد مذاکره شويد، هميشه می‌توانيد معامله بهتری انجام دهيد.

هميشه بيشتر از آنچه در نظر داريد مطالبه کنيد. هرگز اولين قيمت پيشنهادی را نپذيريد. عجله نکنيد و سپس قيمت بهتری را درخواست کنيد.

 ٥٧- قانون تعيين مهلت

 تعيين مهلت يکی از جنبه‌های ضروری معامله است. هرگاه پيشنهادی می‌دهيد، برای رد يا قبول آن مهلتی تعيين کنيد.

اما اگر طرف مقابل برای شما مهلتی تعيين کند، کافی است بگوييد: اگر فقط همين قدر وقت دارم جواب من منفی است.

 ٥٨- قانون شرايط پرداخت

شرايط پرداخت يک معامله از ساير شرايط، حتی از قيمت مهمتر است.

شما معمولا می‌توانيد هر قيمتی را بپذيريد اگر شرايط پرداخت مطلوب باشد.

 ٥٩- قانون آمادگی

 ٨٠٪ موفقيت در معاملات بستگی به اين دارد که تا چه حد از قبل خود را آماده کنيد.

قبل از معامله حتما اطلاعات لازم را جمع‌آوری کنيد، کارهای مقدماتی را انجام دهيد و از صحت فرضيات خود اطمينان حاصل کنيد.

 ٦٠- قانون جابجايی

 قبل از معامله خود را به جای طرف مقابل بگذاريد و پيش‌بينی کنيد که او قصد دارد چگونه معامله را پيش ببرد.

هنگامی که از موقعيت طرف مقابل درک درستی پيدا کرديد، بهتر خواهيد توانست معامله را به نفع خود به انجام برسانيد.

 ٦١- قانون اشتياق

 از طرفين معامله، آنکه از خود اشتياق بيشتری نشان می‌دهد امکان کمتری برای بدست آوردن بهترين قيمت دارد.شما تنها در صورتی می‌توانيد معامله را انجام دهيد که بتوانيد در صورت نامطلوب بودن قيمت از خير معامله بگذريد.

 ٦٢- قانون عمل متقابل

 مردم ذاتا عادل هستند و حاضرند در مقابل لطفی که به آنها می‌کنيد متقابلا پاداش شما را بدهند.

در معامله با دادن امتيازات کوچک می‌توانيد در عوض امتيازات بزرگتری بدست آوريد.

 ٦٣- قانون عدم ختم معامله

 هيچ معامله‌ای تمام شده نيست. اگر اطلاعات جديدی بدست آورديد که باعث شد از شرايط معامله راضی نباشيد از طرف ديگر معامله بررسی مجدد شرايط را تقاضا کنيد.

 ٦٤- قانون وفور نعمت

 ما در جهانی سرشار از نعمت زندگی می‌کنيم، جهانی که در آن گنجينه عظيمی از ثروت برای تمام کسانی که طالب آن هستند وجود دارد.برای دستيابی به استقلال مالی همين امروز برای افزايش ثروت خود تصميم بگيريد و سپس همان کاری را انجام دهيد که ديگران پيش از شما برای رسيدن به همين هدف انجام داده‌اند.

 ٦٥- قانون معاوضه

 پول وسيله معاوضه خدمات و توليدات يک نفر است با خدمات و توليدات شخص ديگر.

ميزان درآمد شما در هر زمان بازتاب ارزشی است که ديگران برای کار شما قائل هستند.

 ٦٦- قانون سرمايه

 سرمايه عبارت از دارايی‌هايی است که می‌توان برای توليد پول نقد از آن استفاده کرد. باارزش‌ ترين دارايی شما توانايی کسب درآمد است.

منابع جسمانی، ذهنی و عقلانی شما که مرتبا در حال رشد و تغيير است سرمايه شخصی شماست.

 ٦٧- قانون پس انداز

 هميشه اول از همه حق خودتان را بدهيد. آزادی مالی از آن کسانی است که هميشه حداقل ده درصد از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند.

اگر نمی‌توانيد پول پس‌انداز کنيد، استعداد ثروتمند شدن نداريد.

 ٦٨- قانون نگهداری

 اينکه چقدر درآمد داريم مهم نيست، بلکه نکته مهم اين است که چه مقدار از آن را می‌توانيد نگه داريد.

افراد موفق وقتی که درآمد خوبی دارند پس انداز می‌کنند و در نتيجه وقتی درآمد کمی دارند پشت گرمی مالی دارند.

 ٦٩- قانون پارکينسون

 مخارج معمولا آنقدر افزايش پيدا می‌کند تا اينکه به ميزان درآمد برسد. به همين دليل است که اکثر مردم هنگام بازنشستگی فقير هستند.

برای اينکه ثروتمند شويد بايد مخارجتان کمتر از درآمدتان باشد و باقيمانده را پس‌انداز کنيد.

 ٧٠- قانون سرمايه‌گذاری

 قبل از سرمايه‌گذاری تحقيقات لازم را به عمل آوريد. هنگامی که مشغول انجام تحقيقات مقدماتی برای سرمايه‌گذاری هستيد وقت کافی صرف اين کار کنيد،درست همانطور که پس از سرمايه‌گذاری برای پول درآوردن وقت صرف می‌کنيد.هرگز خود را بطور ناگهانی درگير يک سرمايه‌گذاری غير قابل برگشت نکنيد.

 ٧١- قانون بهره ی مرکب

 جمع‌آوری پول و افزايش دادن آن از طريق بهره مرکب، که هم به اصل سرمايه و هم به سود آن تعلق می‌گيرد، شما را ثروتمند می‌کند.

رمز دست‌يابی به استقلال مالی از طريق پس‌انداز اين است که پول را کنار بگذاريد و هرگز به هيچ دليلی به آن دست نزنيد.

 ٧٢- قانون برآيند

 موفقيت مالی بزرگ برآيند صدها، بلکه هزارها، تلاش کوچک است که ممکن است هرگز توسط کسی ديده يا تحسين نشده باشد.

برای ثروتمند شدن هيچ راه سريع يا آسانی وجود ندارد.

 ٧٣- قانون جذب

 جمع‌آوری پول موجب می‌شود که پول بيشتری به سوی شما جذب شود.در حين جمع‌آوری پول، تفکر مثبت در مورد آن شما را تبديل به چيزی شبيه آهن ربا می‌کند، با اين تفاوت که شما پول را به سوی خود جذب می‌کنيد.

 ٧٤- قانون اشتياق

 برای ثروتمند شدن بايد اشتياق شديدی برای اين کار داشته باشيد. اشتياقی اندک يا علاقه‌ای مختصر کافی نيست.

شدت علاقه ی خود را می توانيد با مشاهده فعاليتهای خود بسنجيد. آيا اين فعاليتها با ثروتمند شدن هماهنگی دارد يا نه ؟

 ٧٥- قانون هدف

 قطعيت هدف نقطه آغاز ثروتمند شدن است. برای ثروتمند شدن بايد تصميم بگيريد که دقيقا چه می‌خواهيد. آن را يادداشت کنيد و سپس برای دست‌يابی به آن برنامه‌ريزی کنيد. تمام مردمان موفق افکارشان را روی کاغذ می‌آورند.

 ٧٦- قانون ثروتمند کردن

 تمام ثروت‌های پايدار از طريق ثروتمند کردن ديگران از راه‌های مختلف بوجود می‌آيد. هر چه بيشتر تمرين کنيد که در بالا بردن کيفيت زندگی ديگران سهيم شويد ثروتمند شدن شما بيشتر تضمين می‌شود.

 ٧٧- قانون کارآفرينی

 مطمئن‌ترين راه برای ثروتمند شدن اين است که کار موفقی را برای خود طرح‌ريزی کنيد و به مرحله اجرا درآوريد. هيچکس با کار کردن برای ديگران ثروتمند نمی‌شود. توليدات يا خدمات شما کافی است تنها ده درصد بهتر از رقيبانتان باشد تا راه را برای ثروتمند شدن شما هموار کند.

٧٨- قانون خودساختگی

 بهترين و مطمئن‌ترين راه برای راه‌اندازی يک کار جديد اين است که بدون سرمايه يا با مقدار اندک شروع کنيد، و سپس مرحله به مرحله با استفاده از سود حاصله پيش برويد. کسانی که با پول خيلی کم شروع می‌کنند در مقايسه با کسانی که با پول خيلی زياد شروع می‌کنند احتمال موفقيت بيشتری دارند.

 ٧٩- قانون آمادگی برای شکست

 آمادگی شما برای شکست خوردن، تنها معيار واقعی تمايل شما برای ثروتمند شدن است.

شکست پيش نياز موفقيت بزرگ است. اگر می‌خواهيد سريع‌تر موفق شويد آمادگی شکست خود را دو برابر کنيد.

 ٨٠- قانون ريسک

 در هر کاری، بين ميزان ريسک‌پذيری و احتمال شکست رابطه مستقيم وجود دارد.

کارآفرينان موفق کسانی هستند که برای سود بيشتر خطرات کار را تجزيه تحليل می‌کنند و به حداقل می‌رسانند.

 ٨١- قانون خوش‌بينی نابجا

 خوش‌بينی بيش از حد مانند شمشير دو دم است که ميتواند هم به شکست و هم به موفقيت منجر شود.

در تجارت، هر کاری دو برابر آنچه فکر می‌کنيد هزينه دارد و سه برابر مدت زمانی که پيش‌بينی می‌کنيد به طول می‌انجامد.

 ٨٢- قانون ثبات قدم

 اگر در راه ثروتمند شدن به اندازه کافی ثبات قدم داشته باشيد، بدون ترديد موفق خواهيد شد.

موانعی که در حين کار ظاهر می‌شود پلکان موفقيت شما است به شرط آنکه از هر نااميدی و شکستی درس بگيريد.

 ٨٣- قانون هدف تجارت

 هدف اساسی تجارت پيدا کردن و حفظ مشتری است و در هر تجارتی کليه فعاليتها بايد بر اين هدف متمرکز باشد. سود نتيجه پيدا کردن و حفظ مشتری با روشی مقرون به صرفه است.

 ٨٤- قانون سازمان

 موسسه تجاری مرکب از گروهی از افراد است که برای تنها هدف خود که همان پيدا کردن و حفظ مشتری است تشکيل شده‌است.

وجود هر کدام از کارکنان بايد برای انجام وظايف موسسه ضروری باشد.

 ٨٥- قانون رضايت مشتری

 در تجارت هر کسی مشغول حفظ رضايت مشتری است و هميشه حق با مشتری است.

مشغوليت ذهنی تاجران موفق ارائه خدمات بهتر به مشتری است.

 ٨٦- قانون مشتری

 مشتری هميشه به دنبال بهترين و بيشترين است با پايين‌ترين قيمت ممکن.

يک برنامه‌ريزی خوب تجاری ايجاب می‌کند که شما همواره به منافع شخصی مشتری توجه و بر آن تاکيد داشته باشيد.

 ٨٧- قانون کيفيت

 کيفيت آن چيزی است که مشتری می‌گويد و مشتری است که در مورد ارزش کالا يا خدمات تصميم می‌گيرد. توانايی شما در افزودن ارزش به محصولات و يا خدمات خود تعيين کننده موفقيت شما در بازار است.

 ٨٨- قانون کهنگی

 هر چيزی که مورد استفاده قرار گيرد کهنه خواهد شد.

محصولات يا خدمات امروز بدليل تکنولوژی پويا و رقابت از همان ابتدا در فرآيند کهنه شدن قرار می‌گيرد.

معجزه جديد يا محصول جديد شما که قرار است به بازار بيايد چيست؟

 ٨٩- قانون ابتکار

 برای شروع راه موفقيت، داشتن يک ايده خوب تنها چيزی است که به آن نياز داريد.

پيشرفت در تجارت نتيجه يافتن راههای سريع‌تر، ارزان‌تر، بهتر و آسانتر برای انجام يک کار است.

 ٩٠- قانون عوامل ضروری موفقيت

 هر کار يا تجارتی بيش از پنج تا هشت عامل ضروری برای موفقيت ندارد. اين عوامل، تعيين کننده چگونگی عملکرد شما هستند.

کارهايی را که منجر به موفقيت يا شکست شما می‌شوند تعيين کنيد و سپس با بهره‌گيری از اين اطلاعات، برای داشتن عملکرد بهتر در هر زمينه برنامهريزی کنيد.

 ٩١- قانون بازار

 قيمت واقعی هر کالا بهايی است که مشتری حاضر است برای آن کالا در بازار آزاد و رقابتی، که در آن ساير کالاهای مشابه نيز وجود دارد، بپردازد.هميشه حق با بازار است.

 ٩٢- قانون تخصصی کردن

 برای موفقيت در تجارت، بايد ابتدا محصول يا خدمات بخصوصی را انتخاب کنيد و سپس تمام توانايی خود را برای انجام کار با بهترين روش به کار گيريد.

يکی از دلايل اصلی شکست در تجارت غير تخصصی کار کردن است.

 ٩٣- قانون تمايز

 در يک بازار رقابتی، محصولات يا خدمات برای کسب موفقيت بايد در نوع خود ويژگی منحصر به فردی داشته باشند تا از ساير محصولات و خدمات مشابه متمايز گردند.

برای رقابت در بازار، برتری کالای شما بايد قابل توجه و قابل تبليغ کردن باشد و چيزی باشد که بازار حاضر باشد به خاطر آن پول پرداخت کند.

 ٩٤- قانون تعيين خريدار

 موفقيت در تجارت در گرو تعيين گروه‌هايی است که در بازار، خريدار توليدات يا خدمات شما هستند.

- مشتريان شما دقيقا چه کسانی هستند ؟

- کجا هستند؟

- علت خريد آنها چيست؟

 ٩٥- قانون تمرکز بازار

 

موفقيت در بازار در گرو تمرکز کامل بر روی مشتريان بخصوصی است که می‌توانند از ويژگی‌های خاص کالا يا خدمتی که ارائه می‌دهيد بيشترين استفاده را ببرند.

تعيين و متمرکز کردن تلاش‌هايتان روی اين گروه خاص و اصلی، رمز سوددهی است.

 ٩٦- قانون برتری

 بازار تنها برای عملکرد برتر، توليدات برتر يا خدمات برتر بهای عالی می‌پردازد.

اولين کار در مديريت، تعيين و بهبود بخشيدن به حوزه‌ای است که می‌توانيد در آن برتر باشيد.

 ٩٧- قانون احتمالات

 هر رخدادی به ميزان معينی احتمال وقوع دارد. برای افزايش احتمال وقوع رخداد مورد نظر خود، تعداد موارد را افزايش دهيد.

هر چقدر کارهای بيشتری را به دفعات بيشتر امتحان کنيد، احتمال موفقيت شما نيز بيشتر می‌شود.

 ٩٨- قانون وضوح اهداف

 هر چقدر با وضوح بيشتری بدانيد که چه می‌خواهيد و حاضريد چه اقداماتی برای دستيابی به آن انجام دهيد احتمال موفق شدن و رسيدن به آنچه می‌خواهيد بيشتر می‌شود.

روشن بودن اهداف مورد نظر مانند مغناطيسی عمل می‌کند که اقبال را به سوی شما می‌کشد.

 ٩٩- قانون جذب

 شما در زندگی، افراد، ايده‌ها و موقعيت‌هايی را به سوی خود جذب می کنيد که با افکار غالب شما هماهنگ هستند.

هنگامی که اهداف شما از مغناطيس اشتياق شما سر شار شد به چيزی دست پيدا می‌کنيد که مردم به آن شـــانس می‌گويند.

١٠٠- قانون توقعات

 اگر مدام توقع داشته باشيد که اتفاقات خوب برايتان رخ دهد، ميزان شانس خود را در زندگی افزايش می‌دهيد. هر روزتان را ا اين جمله آغاز کنيد: می دانم امروز يک اتفاق عالی برايم می‌افتد.

 ١٠١- قانون فرصت

 بهترين فرصت‌ها اغلب در معمولی‌ترين موقعيت‌های پيرامون شماست.

بزرگترين فرصت شما، به احتمال زياد درست پيش پای شماست، در کار، حرفه، تحصيل، تجربه يا علايق فعلی شما.

 ١٠٢- قانون قابليت

 شانس هنگامی رخ می‌دهد که آمادگی و موقعيت در يک جا جمع شود.

در هر زمينه‌ای، هر چقدر توانايی‌های بيشتری داشته باشيد و آنها را بيشتر پرورش دهيد شانس رسيدن به موقعيت‌های مطلوب نيز برای شما بيشتر می‌شود.

 ١٠٣- قانون دانش

 در هر زمينه‌ای، شخصی که دانش و مهارت گسترده‌تری داشته باشد شانس موفقيت بيشتری نسبت به ديگران دارد.

دانش و مهارت گسترده، فرد را آگاه ساخته و از چند و چون اوضاع با خبر می‌کند و در نتيجه فرصت‌هايش را افزايش می‌دهد.

 ١٠٤- قانون پيش فرض‌ها

 پيش فرض‌های نادرست ريشه شکست‌ها هستند. شهامت محک زدن پيش فرض‌های خود را داشته باشيد. پذيرش اينکه احتمال دارد پيش فرضتان اشتباه باشد، راه را برای يافتن پيش فرض‌های جديد و دگرگونی‌های لازم باز می‌کند، چيزهايی که در غير اين صورت بدست نخواهيد آورد.

١٠٥- قانون وقت‌شناسی

 وقت‌شناسی همه چيز است. اگر آمادگی لازم را در خود ايجاد کنيد، زمان مناسب برای شما فرا خواهد رسيد.

در دريای پر تلاطم زندگی، هميشه می‌توان موجی را يافت که اگر با آن حرکت کنيد شما را به ساحل خوشبختی می‌رساند. (ويليام شکسپير )

 ١٠٦- قانون انرژی

 هر چقدر انرژی و اشتياق بيشتری داشته باشيد، احتمال اينکه موقعيت مناسب را تشخيص دهيد و از آن استفاده کنيد بيشتر می‌شود.

بهترين ايده‌ها و افکار خلاق بعد از مدتی استراحت و آرامش بدست می‌آيد.

 ١٠٧- قانون روابط

 هر چه افراد بيشتری را بشناسيد که ديد مثبتی نسبت به شما دارند موقعيت‌های بهتری به دست خواهيد آورد. افرادی که شما را دوست دارند به شما ايده‌های جديدی می‌دهند و راه موفقيت را برای شما باز می‌کنند.

 ١٠٨- قانون درک ديگران

 وقتی از ديد فرد ديگری به موقعيتی نگاه کنيد، اغلب اوقات به ايده و راه حل‌هايی دست پيدا می‌کنيد که قبلا به آنها پی نبرده بوديد.

مرتب از خودتان بپرسيد که مردم به چه نياز دارند و چه می‌خواهند و شما چطور می‌توانيد نيازها و خواسته‌های آنها را برآورده کنيد.

 ١٠٩- قانون رشد

اگر در حال رشد فکری نيستيد پس داريد در جا می‌زنيد. اگر روز به روز بهتر نمی‌شويد پس داريد بدتر می‌شويد. يادگيری دائمی و رشد مداوم فکری را جزئی از برنامه روزانه زندگی خود قرار دهيد.

 ١١٠- قانون تکرار

 تمرين و تکرار بهای بدست آوردن مهارت است. چيزی را که مدام و مرتب تکرار می‌کنيد به صورت يک عادت جديد ذهنی و عملی در می‌آيد.

رشد فکری و احساس رضايت و خشنودی نتيجه کنار گذاشتن عادت‌های گذشته و جايگزين کردن تمرين‌ها و عادت‌های جديد است.

 ١١١- قانون پشتکار

يک زندگی خوب و درخشان مجموعه‌ای از هزاران تلاش و ايثاری است که هيچ کس از آن باخبر نيست.

مردان بزرگ از ارتفاعاتی که فتح کرده‌اند حفاظت می‌کنند، جاهايی که يک شبه به آن نرسيده‌اند. اما هنگام شب در حالی که همراهانشان خفته‌اند باز هم به تلاش خود برای پيشروی ادامه می‌دهند. (هنری وادزورث لانگفلو)

 ١١٢- قانون خودشکوفايی

 شما می‌توانيد هر چه را که برای رسيدن به اهداف تعيين شده خود به آن نياز داريد بياموزيد.

آنهايی که می‌آموزند توانا هستند.

 ١١٣- قانون استعدادها

 در درونتان مجموعه‌ای از استعدادها و توانايی‌ها نهفته است که اگر درست شناسايی و به کار گرفته شوند شما را قادر می‌سازند تا به هر هدفی که در نظر داريد برسيد.

از چه قسمت‌هايی از کارتان بيشتر لذت می‌بريد و آنها را خيلی خوب انجام می‌دهيد؟ اين سوال بهترين راهنما برای يافتن استعدادهای واقعی شماست.

 ١١٤- قانون کمال

 موفقيت و خوشبختی هنگامی بدست می‌آيد که کاری که از انجام آن لذت می‌بريد، بی‌عيب و نقص انجام می‌دهيد.

تعيين کننده‌ کيفيت زندگی شما اين است که تا چه حد به کمال در زندگی اهميت می‌دهيد و برای رسيدن به آن تا چه اندازه خود را مسئول و متعهد می‌دانيد. (وينس لمباردی - مربی فوتبال)

 ١١٥- قانون موقعيت

 مشکلات مانع کار نيستند بلکه معلم ما هستند. در درون هر مشکلی بذر سود يا موقعيتی نهفته است، برابر يا بيشتر از سود حاصل از انجام کار مورد نظر.

در راه موفقيت مشکلات را تبديل به پله‌های صعود کنيد.

 ١١٦- قانون شهامت

 وجود شهامتی سنجيده و حساب شده برای دستيابی به موفقيت ضروری است. ترس بزرگترين مانع رسيدن به هدف است.

رويارويی با ترس‌های خود را جزئی از عادت هايتان کنيد و در هر شرايطی اين کار را انجام دهيد.

 ١١٧- قانون سخت‌کوشی

 موفقيت‌ها و دستيابی به اهداف با سخت‌کوشی بدست می‌آيد. هنگامی که شک داريد موفق می‌شويد يا نه، سخت‌تر تلاش کنيد و اگر به نتيجه نرسيديد باز هم بيشتر تلاش کنيد.

هنگامی که مشغول کار هستيد، تمام مدت کار کنيد و وقت تلف نکنيد.

 ١١٨- قانون بخشندگی

 هر چه بيشتر، بدون انتظار پاداش، به ديگران خدمت کنيد، خير و نيکی بيشتری به شما می‌رسد، آن هم از جاهايی که اصلا انتظار نداريد.

شما تنها در صورتی حقيقتا خوشبخت خواهيد بود که احساس کنيد به دليل خدمت به ديگران انسان با ارزشی هستيد.

 ١١٩- قانون پذيرش

 اينکه چطور با خودتان حرف می‌زنيد، حداقل ٩٥٪ از فکر و احساس شما را مشخص می‌کند. ذهن ناخودآگاه گفته‌های درونی شما را به عنوان دستور می‌پذيرد.

همواره با خودتان گفتگوهای مثبت، سودمند و موثر داشته باشيد، حتی هنگامی که احساس خوبی نداريد.

 ١٢٠- قانون خوش‌بينی

 نحوه تفسير و توجيه تجربياتتان، تفکرات و احساسات شما را شکل می‌دهد.

اگر عادت کنيد در هر موقعيتی به دنبال يافتن نقاط مثبت باشيد موفق خواهيد شد که يک نگرش فکری مثبت را برای خود پايه‌ريزی کنيد و سرانجام هيچ چيز نمی‌تواند سد راهتان شود.

****

 منبع : " 120 قانون برایان تریسی " برگرفته از وبلاگ http://didenodonyayeno.blogfa.com

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

               
  برای اطلاع از به روز شدن سايت  فکرنو  ، ابتدا نام و سپس  پست الکترونيکی  خود را وارد نماييد.      

 

 

 

         جستجو در سايت فکر نو

 

 

 

خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

سایت فکرنو-سایت خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

wwww.fekreno.org

 خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی