گردش  تخيلي

 

   
   

www.Fekreno.org

 

 

 

 

 

 

  در  سال  1961  روانشناسي  به  نام  گوردون(W.J.Gordon )  نتايج  پژوهشهاي  ده  ساله  خود  را  در  مورد  افراد  خلاق  منشر  نمود و  ضمن  آن  اعلام  داشت  كه ذهن  آدمي  به  هنگام  ابراز  خلاقيت  و  ابتكار  در  يك  حالت  خاص  رواني  است  كه  اگر  بتوانيم  آن  حالت  را  ايجاد  نماييم  خلاقيت  امكان  وجود  مي  يابد.او  در  گروههاي  ايجاد  خلاقيت  اعضاء  گروه  را  از  طريق  بكارگيري  يك  جريالن  تمثيلي   و استعاره  اي   به  گردشي  تخيلي  ترغيب م ي نمود  و در  اين  حالت  ايده  ها  و  نظرات  بديعي  را  كشف م يكرد.ذهن  افراد  در  اين  گردش  خيالي   با  دستاويز  استعاره  ها  به  نكاتي  نو كه  هدف  جلسه  خلاقيت  بود مي  رسيد  و روابط  تازه  اي   را  بين  پديده ها پيدا  مي كردآنان  پديد هايي  را  كه  چندان  تجانسي  با  هم نداشتند  تلفيق  و تركيب مي  كردند  و  به  ايده  هاي  جديدي دست  مي  يافتند.در  جلسات  خلاقيت  به  كمك  استعاره  و  تخيل  كار  تلفيق  و  تركيب  در ذهن  افراد  انجام  مي گرفت و  از  اين  روش  گوردون را  شيوه  تلفيق  نامتجانس  ها (Synectics )  نيز  ناميده  اند.

در  جلسات  خلاقيت  تعداد  اعضاء 6  تا  8  نفر م ي باشند.فردي  رهبري   جلسه  را  عهده دار  است  و  بحث  ها را  هدايت  كرده  و ايده  هاي   ابراز  شده  را  ثبت م يكند.براي  ثبت  ايده  ها  مي  توان  از  يك  منشي نيز  استفاده  نمود.فرد  ديگري   نيز  در  جلسه  حضور  دارد كه  او  را  صاحب مشكل  يا  مشتر ي مي  نامند.وي مشكل و  مساله  را  مطرح  ساخته و  ايده  هاي  ارائه  شده  را  از  جهت  حل  مشكل  نقد  كرده و  آنها  را  مي پذيرد و  يا  رد  مي  كند.وي  ابتدا   ايده  هاي  مطرح شده در مورد  مشكل  را  ارزيابي  كرده  و تعدادي از آنها  را كه  بهتر  مي يابد  انتخاب  م ي كند و مجددا براي  تنقيح  و  تكميل  به گروه  ارائه  مي كند  تا  بهترين  ايده  ايجاد  شده و  انتخاب  شود.گروه  براي  ايده  يابي  به  تفكر  و  تخيل  ترغيب  شده  و  رهبر  جلسه   با  طرح   استعاره  ها و تمثيلهايي كار  تخيل  را  ساده  تر  م يكند.در  اين  روش  نقش  رهبر  و  مشتر ي بسيار  حساس  بوده و  تجربه  و  دانش  آنها  در  ثمربخش  بودن  جلسه  تعيين  كننده  است .

****

:    " ديريت  عمومي   "-        ǁ    1373 ѐ :5500

 

 

 

                       
 


 
  ی ی ݘ یی  

 

      ݘ      

ݘ

 
   
   
   
   
   
           
     
   
   
   

 

 

Ґ ی