آشنايي با سايت  اينترنتي  قانون  مغز

 

 همه قسمتهاي  بدن  انسان  پيچيده  و پر از  شگفتي  است  و مغز هم ماشين  فرمانرواي  اين  سرزمين  پيچيده  است .

اگر  برايت  جالب  است  كه  از  كار و  راز  اين  عضو  پيچ  در  پيچ با خبر  شوي  به  نشاني  زير  برو :

www.brainsrule.com

 يك دانشگاه و  چند  سازمان مختلف  با  همكاري  هم  برنامه  اي  را  دنبال  مي  كنند كه به  كمك آن  بتوانند نوجوانان و  بزرگترها  را  نيز با  مغز و  سيستم  عصبي بيشتر آشنا  كنند و اين  بخشي كه  ما  از آن  صحبت مي  كنيم  مخصوص  نوجوان هاست

آنها  اين  كار  را  با  استفاده  از  روش  هاي  جديد  و  هيجان  انگيز  انجام  مي  دهند.در اين  سايت مي  تواني با  برخي  از  متخصصان  مغز آشنا  شوي.اگر سوالي درباره مغز  و  مخچه  داري ،شانس به تو  رو  كرده ،از  فرصت  استفاده كن و  سوالت  را بپرس .

اين كار را با  پر كردن  يك  فرم  كوچك  كه  مشخصات  و  سوالت  را  بايد  در  آن  تايپ كني و  بعد  هم  يك  كليك  ساده ،انجام  بده .

در  قسمت  سرگرمي  چند  بازي  مغزي  برايت  در نظر  گرفته  شده  است .يكي  از  آنها تو  را  در  طول  مسير  عصبي  انسان  همراهي  مي  كند  و ديگري  تو  را  به  گوشه  گوشه  مغز  مي  برد

 

شماره منبع  مورد  مطالعه :40

مقاله

 آشنايي با  سايت  اينترنتي قانون  مغز   تهيه  كننده : فرانك  عطيف - ضميمه دوچرخه -روزنامه  همشهري -16 مرداد 1382

بازگشت  به  صفحه   بخوانيم  و بدانيم

بازگشت  به  صفحه  عناوين