خبر در سايت فکرنو

 

سایت فکرنو ،سایت خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

   
   

www.Fekreno.org

 

 

 

 

 

عناوین  مقالات  پذیرفته شده

سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی ، TRIZ و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران برگزار شد

 ( بالغ بر 220 اصل مقاله) مقالات واصله توسط اعضای هیئت علمی کنفرانس براساس شاخص های علمی مربوطه مورد بررسی و ارزیابی واقع شده و مقالاتی که امتیازات لازم جهت پذیرش را داشته و مورد تایید و پذیرش قرار گرفته اند به شرح زیر می باشند :
( از میان مقالات پذیرش شده مقالاتی که با توجه به امتیازات حاصل از ارزیابی در اولویت ارائه به صورت سخنرانی درکنفرانس قرار گرفته اند به نویسندگان آنها از طریق ایمیل اطلاع ودر این خصوص با ایشان هماهنگی های لازم انجام می گیرد ).
پاسخگوئی به هر گونه سوالات احتمالی در خصوص مقالات وموارد مرتبط از طریق پست الکترونیک زیر می باشد:

 CreatologyConf@gmail.com


 

 

عناوین  مقالات کنفرانس

 


1- بررسی و اولویت بندی عوامل تاثیرگذار مدیریت دانش بر نوآوری
با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی ( AHP )
دکتر سعید سعیدا اردکانی – دکترسید محمود زنجیرچی – امیررضا کنجکاو منفرد- سید حسن حاتمی نسب

2- بررسی رابطه سازمان یادگیرنده و خلاقیت و نوآوری
دکتر بهاره عزیزی نژاد – دکتر میرمحمد سید عباس زاده

3- تاثیر آموزش خلاقیت مبتنی بر روش میکر بر میزان تولید واگرای
روابط نمادی( DSR)
قدرت الله بلوچی – دکتر جهانشاه محمد زاده – دکتر حسین مهدی زاده

4- خلاقیت در جوامع جمع گرا : پرورش خلاقیت کودکان
دکتر محبوبه البرزی

5- تجزیه و تحلیل محتوای کتاب های درسی بر مبنای مولفه های خلاقیت
دکتر ابراهیم صالحی عمران – حسین چهارباشلو

6- بررسی سبک رهبری مدیران و خلاقیت کارکنان
(مطالعه موردی : شرکت کلرپارس تبریز)
دکتر جعفر بیک زاد – محمد ذوالفقارنژاد – اسماعیل عمران زاده

7- حل تضادهای موجود در سلسله مراتب اهداف سازمانی صنایع با روش TRIZ
دکتر صدیقه خورشید – داود ابراهیمی

8- بررسی الگوی تدریس مدیریت بر آموزش از منظر خلاقیت در یادگیری و یادگیری خلاقیت
دکتر محمد رضا بهرنگی

9- مهارت های تفکر و خلاقیت با مدل هرمن و روش های کاربردی اندیشه گرا
ناظم بهجویا

10- کاربرد TRIZ برای مدل سازی سیستم
دکتر مهدی اکبری

11- تاثیر فرایند اشتراک دانش بر قابلیت نوآوری سازمانی
دکتر محمد رضا آزاده دل – دکتر فرزین فرحبد – مریم فرجندی

12- مقایسه بین شاخص های موثر بر نوآوری در ایران با سایر کشورهای اپک
دکتر ابوالفضل شاه آبادی – آرش حیدری

13- کاربرد ماتریس تناقضات TRIZ برای مدیریت ضایعات با استفاده از روش های تولید ناب
دکتر آرش شاهین – سید محمد امین مرتضوی

14- ارائه یک چارچوب مدیریتی به منظور ادغام مدیریت دانش و نوآوری
دکترسعید سعیدا اردکانی- دکترسیدمحمود زنجیرچی- سید مسعود حکاکی- امیررضا کنجکاومنفرد

15- بررسی نظری اثر سرمایه اجتماعی و کیفیت نهادی بر نوآوری: مقایسه وضعیت نوآوری در کشورهای منطقه MENA و گروه G7
دکترسعید عیسی زاده – نیلوفرسلطانی فیروز

16- کاربرد QFD در رتبه بندی عوامل تاثیرگذار بر خلاقیت سازمانی
دکتر حسن لباف – مهدی پورمصطفی

17- مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر تصمیم گیری و خل خلاقانه مسئله توسط دانشجویان
دکتر محمد جعفرپور

18- به کارگیری مفاهیم کایزن و دانش TRIZ در استاندارد بین المللی مدیریت کیفیت
نازنین آزاده – ابوالفضل صادقیان

19- بررسی رابطه بین ابعاد روحیه کارآفرینی با وِیژگی های دموگرافیک مدیران و کارکنان واحدهای تحقیق و توسعه
دکترعلی اکبرامین بیدختی – فاطمه مالکی

20- بررسی رابطه سبک های حل مسئله و پیشرفت تحصیلی دانشجویان
حیدرعلی زارعی

21- خلاقیت در ساختارهای مکانیکی و ارگانیکی
فاطمه شفیعی – دکتر داوود حسین زاده

22- تحلیلی بر نتایج نظرسنجی وبگاه فکر نو در باره تخیل
حمید میرزا آقائی

23- ویژگی های فرهنگ سازمانی برانگیزاننده و حامی خلاقیت و نوآوری
دکتر سعید سعیدا اردکانی – فرشید میرزاعلیان – حسین قاضوی

24- بافت سازمانی و خلاقیت و نوآوری در سازمان
دکتر مسعود پورکیانی – مهدی هاشم زهی

25- سازمان یادگیرنده کارآفرین : رهیافتی به سوی کارآفرینی
دکتر بهاره عزیزی نژاد – دکتر میر محمد سید عباس زاده


26- بررسی رابطه خلاقیت و بلوغ عاطفی دانشجویان
بهناز بهزادی – احمد روحانی


27- بررسی جایگاه تفکر خلاق در برنامه درسی علوم تجربی
فریبا جمشیدی – دکتر عباس قلتاش


28- آینده پژوهی و جهت گیری تحقیق و توسعه
مریم حاج فتحعلیان – محمد مهدی ابریشمی – مجید بهمنی

29- بررسی ارتباط سبک های یادگیری و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی
زهرا اسلامی – سید عبدالله هاشمی

30- چگونگی پرورش خلاقیت دانش آموزان ( گزارش اقدام پژوهی )
فریبا جمشیدی

31- بررسی نقش مدیریت دانش در نوآوری
دکتر پیمان اخوان – مرتضی ابوعلی

32- به کارگیری TRIZ برای بهبود خدمات مرجع الکترونیکی
دکتر فاطمه مکی زاده – دکتر مرتضی کوکبی

33- بررسی رابطه بین هوش هیجانی و نوآوری کارکنان
( مطالعه موردی : شرکت پخش فراورده های نفتی )
فروزان نجاتی پور – دکتر رضا رسولی – محمد رضا جابرانصاری

34- کاربرد مهندسی خلاقیت بیونیکی در پژوهش های صنایع هوافضا
و مطالعه موردی بهبود سیستم ربات بال زن
علیرضا منصوریان

35- شناخت و دسته بندی عوامل نوآوری با استفاده از نمودار پارامتر
دکتر آرش شاهین – انسیه بخشی

36- رهبر آموزشی راهبر خلاقیت و نوآوری
دکترلیلا صفائی فخری – دکتر لیلا شریفیان

37- بررسی خلاقیت تصویری در کتاب های فارسی
رباب اوجاقی – فهیمه پهلوان

38- بررسی رابطه خلاقیت و بهزیستی روانشناختی دانشجویان
فاطمه سفیدی – دکتر ولی الله فرزادی

39- خلاقیت : چراغ راه آینده سازمان ها
دکتر مسعود پورکیانی – محمد سمیعی درونه

40- بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی و خلاقیت
خه بات شجاعی – دکتر ناصر خامنه – طلیحه خضری

41- مطالعه موردی بهره گیری از TRIZ در استراتژی نگهداری و تعمیرات شرکت سایپا
محمد زمانی مهر – سید مجیدرضا طائی – مرتضی رضایی

42- فرهنگ سازمانی به عنوان زمینه ای برای توسعه خلاقیت مدیران
دکتر بهاره عزیزی نژاد – دکتر میرمحمد سید عباس زاده– قاسم پاشوی - دکتر اکبر سلیمان نژاد

43- تاثیرآموزش به روش تفکر انتقادی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی دانشجویان
محمد حسین بیات

44- بررسی میزان برخورداری کتاب های فارسی دوره راهنمائی از مولفه های خلاقیت
دکترحجت الله فانی – بابک شمشیری – حکیمه محمدی

45- بررسی اهداف و شیوه های پرسش گری در دو تفکر همگرا و واگرا
سهیل نهرور

46- بررسی رابطه بین رفتار سیاسی کارکنان و خلاقیت در سازمان
ایمان صباغ ملا حسینی

47- نگاهی به نوآوری در SME ها با مطالعه موردی سه SME دراصفهان
بهنام خاموش پور – مریم عبدی راد

48- مروری بر مفاهیم خلاقیت و عوامل تقویت و تضعیف آن در دانش آموزان
پوران خروشی

49- بررسی اثرات سرریز تحقیق و توسعه و پیشرفت فناوری در ایران
اصغر مبارک

50- رابطه نوآوری و عملکرد
سجاد صالحی

51- یادگیری خلاق از طریق آموزش شیوه های مختلف حل مسئله
مرضیه باینده – محمد ردوان شریف زاده

52- بررسی پنج عامل شخصیتی و سلامت روان به عنوان پیش بینی کننده های نوآوری
( مطالعه موردی : کارکنان سازمان های شهرستان اردبیل )
سمیه تکلو وریناب – دکتر عباس ابوالقاسمی

53- مروری بر صادرات با فناوری پیشرفته (هایتک) جهان و ایران
اصغر مبارک

54- عوامل موثر بر نوآوری سازمانی
دکتر مظفرالدین واعظی – حیدر چوپانی – لیلا فشالنج

55- موانع و چالش های خلاقیت و نوآوری در سازمان ها و راهکارها
زهرا باقری – حیدر چوپانی

56- تاثیرات متقابل کارآفرینی و فناوری اطلاعات
دکتر سید احمد حسینی – ابراهیم زارع پور

57- عوامل موثر بر توسعه کارآفرینی زنان و دختران دانشجو
دکتر زهره سعادتمند - محمد حسین رجاییان

58- تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر خلاقیت دانش آموزان
مجید ظروفی

59- بررسی نوآوری در سازمان با استفاده از نظریه زمینه ای
( مطالعه موردی : شرکت آبفا مازندران )
فریدون ابوالقاسم زاده – مصطفی حسین زاده – گلمان رحمانی فر

60- توسعه فناوری تجهیزات رباتیک با روش تریز (TRIZ )
مورد کاوی : معاونت تولید قطعات پرسی شرکت ایران خودرو
ابوالفضل صادقیان – حبیب کراری – علی خلیلی

61- ارائه راهکاری جهت طراحی و پیاده سازی سیستم
مدیریت دانش در بستر نرم افزاری شیرپوینت
آرش حاجی خانی

62- بررسی رابطه سبک های دلبستگی و خلاقیت
نجمه حسینی خواه – مجتبی واحدیان

63- تاثیر عوامل فردی و سازمانی بر خلاقیت مدیران
بهروز اسکندرپور – سیاوش پورطهماسبی

64- نوآوری در خلق ارزش با تلفیق مهندسی ارزش و اصول ناب
علی فرهادی محلی – مریم شفیعی

65- بررسی رابطه خلاقیت و ورزش
محمد حسین انصاری

66- بررسی موانع آموزشی شکوفائی خلاقیت دانش آموزان
دکتر نجمه وکیلی – علی امینی

67- بررسی روش های نوآوری در SME های کشورها و
ارائه راهکار برای ایران
شیرین مرادی – محمد نجفی آبکنار

68- پرورش استعداد خلاقیت ادبی : آموزش نگارش خلاق در کلاس درس انشاء
پوران خروشی

69- عوامل موثر بر خلاقیت فردی در سازمان ها و راهکارهای ارتقاء آن در آموزش عالی
سید محمود صابری – دکتر جبرائیل فرزانه – سیاوش پورطهماسبی

70- بررسی تاثیر خلاقیت و نوآوری در چابکی کارکنان
( مطالعه موردی : بانک ملی شهرستان سنندج )
نریمان عبدی – دکتر عادل صلواتی – شهریار قاسمی

71- توسعه محصول جدید در محیط کلاس جهانی
علی مشدئی

72- نقش حمایتی محیط خانه و خانواده از خلاقیت فرزندان
نازیلا کریمی – دکتر محمد رضا بهرنگی

73- بررسی ارتباط ساختارسازمانی با میزان خلاقیت ( موردکاوی :دبیران دبیرستان ها )
دکتر بهاره عزیزی نژاد- دکتر میرمحمد سید عباس زاده

74- بررسی تاثیر ارزشیابی توصیفی و ارزشیابی کمی بر خلاقیت دانش آموزان
فاطمه گلستان جهرمی – معصومه گلستان جهرمی


75- انعطاف پذیری استراتژیک ، نوآوری محصول و سود آوری شرکت
دکتر حسن دهقان دهنوی – غزاله ندافی

76- اصول طراحی مسکن با رویکردی به پرورش خلاقیت کودکان
دکتر امیررضا کریمی آذری – دکتر سید باقرحسینی زاده – دکتر فرهنگ مظفر – دکتر فاطمه مهدی زاده

77- مروری بر تعاریف و مفاهیم نوآوری
سمانه دربندی – دکتر علیرضا نادری

78- ارائه یک ساختار مدیریت دانش سازمانی به منظور کمک به تسهیم دانش
دکتر غلامرضا بردبار- امیررضا کنجکاو منفرد

79- بررسی تاثیر آموزش حل خلاق مسئله بر میزان مسئله محوری
پروژه های علمی درس علوم تجربی ( گزارش اقدام پژوهی )
معصومه نژاد حسینی

80- بررسی رابطه خلاقیت و هیجان خواهی در دانشجویان
بهناز بهزادی – احمد روحانی

81- ارائه مدلی جامع از عوامل تعیین کننده فرهنگ سازمانی مشوق
خلاقیت و نوآوری بر مبنای دیدگاه سیستمی
لیلا میرزاده – دکتر محمد علی حقیقی

82- بررسی مدیریت دانش و خلاقیت در کمیته ملی المپیک
محمد حسین انصاری

83- خلاقیت منبع استراتژیک در سازمان های رسانه ای
مطالعه شرکت های رسانه ای خلاق
دکتر احتشام رشیدی – دکتر انسیه ابری

84- مروری بر نظریه سرریز دانش کارآفرینی
علی مشدئی

85- منطق پذیری هوش معنوی در فرایند تصمیم گیری
محمد کدخدا – حوریه جهانی

86- تاثیر آموزش تریز بر تقویت خلاقیت و مخاطره پذیری کارآفرینان
فاطمه مالکی - دکتر علی اکبر امین بیدختی

87- بررسی عوامل موثر بر بقای شرکت های ایرانی
کاظم شاطری امیری – مجتبی متان – مجتبی اسفندیار

88- اثربخشی آموزش روش های گروهی خلاقیت بر افزایش اشتیاق شغلی
کارکنان ( مطالعه موردی : کارکنان بنیاد شهید اهواز )
دکتر منصور سودانی – دکتر عبدالله شفیع آبادی – الهام یادگاری- کبری محمدی

89- بررسی تاثیر آموزش های کارآفرینی بر میزان خلاقیت
فاطمه گلستان جهرمی – معصومه گلستان جهرمی

90- بررسی عوامل زمینه ساز خلاقیت سازمانی و ارائه مدل
دکتر سعیده شاه طالبی – دکتر محمد حسن پرداختچی

91- مهندسی خلاقیت بیونیکی و معماری
پوران طاهر مقدس – فرناز کیمیا

92- استفاده از تحلیل تضاد ریشه ای ( PCA ) به منظور شناسایی
تناقض های مسئله و به کارگیری تریز ( TRIZ ) برای دستیابی به راه حل آنها
صادق شهبازی

93- روش های ارزیابی ایده ها ( مطالعه موردی : ایده های حاصل از طوفان فکری )
میثم زرگر پور – زهرا صادقی

94- بررسی رابطه سبک تفکر خلاقانه با قابلیت انطباق مدیران
اکرم مقدسی – دکتر میرمحمد سید عباس زاده

95- کاربرد مهندسی خلاقیت تریز ( TRIZ ) در حل مسئله
( مطالعه موردی : شرکت ایرانیت اصفهان )
علیرضا منصوریان – محمود پورعسگری )

96- شکاف دانشی نخبه و نابغه در بزرگراه استعداد
فهیمه ولادت – دکتر عبدالکریم نوه ابراهیم

97- خلاقیت و تحول بنیادین در آموزش و پرورش
حسین ترکاشوند

98- بررسی تحلیلی عمده ترین عوامل عدم شکوفائی خلاقیت دانش آموزان
دکتر سید علیقلی روشن – دکتر عبدالوهاب بورقاز- عبدالباسط مرادزاده

99- کاربردهای خلاقیت و تریز ( TRIZ )
مهدی بصیر زاده

100- یادگیری سازمانی و نوآوری
دکتر پرویز احمدی – مهسا پیشدار

101- هوش سازمانی و خلاقیت و نوآوری
رقیه علیلو – صابر قربانی

102- بررسی رابطه میزان خلاقیت و محرک های اجتماعی خلاقیت
دکتر مصطفی قادری

103- مهندسی معکوس با استفاده از نرم افزار SOLID WORKERS برای
مهندسی نوآوری محصول
مجید شفیعی

104- نهادینه شدن نوآوری و نهادینه سازی کارآفرینی در سازمان
دکتر امین رضا کمالیان – نورمحمد یعقوبی – اشکان الیاس کردی

105- حل خلاق مسئله با تفکر استعاری
یوسف عابدی

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

               
  برای اطلاع از به روز شدن سايت  فکرنو  ، ابتدا نام و سپس  پست الکترونيکی  خود را وارد نماييد.      

 

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

سایت فکرنو-سایت خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

wwww.fekreno.org