فهرست  پژوهش های  سایت فکرنو

 

   
   

www.Fekreno.org

 

 

 

 

 

 

گزارش شماره یک -گزارش نظرسنجی سایت فکرنو با عنوان  سازمان و خلاقیت -تعریف کارمند خلاق

گزارش شماره یک  -گزارش نظرسنجی سایت فکرنو با عنوان  بازی و کودک

گزارش نظرسنجی سایت فکرنو با عنوان  -نظرسنجی با عنوان استفاده از یک برگ کاغذ برای آموزش و سرگرمی کودک پیش دبستانی

 گزارش شماره یک  نظرسنجی سایت فکرنو با عنوان   بهره گیری از خلاقیت  در  زیبا سازی و پاکیزگی محیط زیست   شروع  نظرسنجی  21  فروردین ماه 1392

نقش گردش و بازدید علمی در پرورش خلاقیت در دانش آموزان-مقاله کنفرانس

گزارش شماره یک  نظرسنجی نقش مادران ایرانی در تربیت کودک خلاق - زمان نظرسنجی  اردیبهشت 1389 تا تیرماه 1390

گزارش شماره دو  نظرسنجی  نقش مادران ایرانی در تربیت کودک خلاق -زمان نظرسنجی  اردیبهشت 1389 تا تیرماه 1390

گزارش شماره یک - تخیل -زمان پژوهش  : دی ، بهمن و اسفند سال هشتادو هشت و فروردین و اردیبهشت هشتاد ونه

گزارش شماره دو - تخیل -زمان پژوهش  : دی ، بهمن و اسفند سال هشتادو هشت و فروردین و اردیبهشت هشتاد ونه

گزارش شماره یک - معلم و خلاقیت زمان نظرسنجی دی ،بهمن اسفند 1388 و  فروردین 1389

گزارش شماره دو - معلم و خلاقیت زمان نظرسنجی -دی ،بهمن اسفند 1388 و  فروردین 1389

گزارش شماره سه- معلم و خلاقیت زمان نظرسنجی دی ،بهمن اسفند 1388 و  فروردین 1389

گزارش شماره چهار- معلم و خلاقیت  زمان نظرسنجی  دی ،بهمن اسفند 1388 و  فروردین 1389

گزارش شماره یک - ارزش گذاری ایده های  درون ذهن  جامعه ایران -مرداد -شهریور -مهر -آبان 1388

گزارش شماره دو - ارزش گذاری ایده های  درون ذهن  جامعه ایران -مرداد -شهریور -مهر -آبان 1388

گزارش شماره سه - ارزش گذاری ایده های درون ذهن جامعه ایران-مرداد -شهریور -مهر -آبان 1388

گزارش شماره چهار - ارزش گذاری ایده های  درون ذهن  جامعه ایران -مرداد -شهریور -مهر -آبان 1388

گزارش شماره پنج - ارزش گذاری ایده های  درون ذهن  جامعه ایران --مرداد -شهریور -مهر -آبان 1388

گزارش شماره یک پژوهش کارگروهی - زمان انجام نظرسنجی -خرداد -تیرماه  1388

گزارش شماره دو   پژوهش  کارگروهی - زمان انجام نظرسنجی -خرداد -تیرماه  1388

گزارش شماره سه    پژوهش  کارگروهی- زمان انجام نظرسنجی -خرداد -تیرماه  1388

گزارش شماره چهار   پژوهش  کارگروهی - زمان انجام نظرسنجی -خرداد -تیرماه  1388

گزارش شماره پنج پژوهش کارگروهی - زمان انجام نظرسنجی -خرداد -تیرماه  1388

گزارش شماره سه   پژوهش   ارزش گذاری ایده های درون ذهن جامعه اینترنتی ایران--  زمان انجام نظرسنجی -اردیبهشت 1388

گزارش شماره دو  پژوهش  ارزش گذاری ایده های درون ذهن  -تاثیر اینترنت بر ایجاده ایده های  جدید در ذهن -زمان انجام نظرسنجی -اردیبهشت 1388

گزارش شماره یک  پژوهش  ارزش گذاری ایده های درون ذهن  -ارزش ایده های  درون ذهن -زمان انجام نظرسنجی -اردیبهشت 1388

نگاهی به  نتایج نظرسنجی شماره سه سایت فکرنو-  -زمان انجام نظرسنجی - بهمن   1387

نگاهی به  نتایج نظرسنجی شماره دو سایت فکرنو-زمان انجام نظرسنجی -بهمن 1387

نگاهی به  نتایج نظرسنجی شماره یک  سایت فکرنو-زمان انجام نظرسنجی -بهمن 1387

 

 
 

 

 

 

 

                       
                       
 

 

 

 

 

               
  برای اطلاع از به روز شدن سايت  فکرنو  ، ابتدا نام و سپس  پست الکترونيکی  خود را وارد نماييد.      

 

 

         جستجو در سايت فکر نو

 

 

 

سایت فکرنو-سایت خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

wwww.fekreno.org