معرفی کتاب " خلاقیت در ریاضیات و مهندسی "

سایت فکرنو سایت خلاقیت ،کارآفرینی و نوآوری

   
   

www.Fekreno.org

 

 

 

 

 

 

شناسنامه کتاب :

مولف :پرويز  شهرياری

ناشر : انتشارات پژوهنده

چاپ : اول

سال انتشار : تابستان  1380

تيراژ: 3100 جلد

قيمت کتاب : 5500 ريال

تعداد صفحات : 88

توضيحات در مورد کتاب  :

کتاب  خلاقيت  در رياضيات و مهندسی  تاليف رياضی دان کشور آقای پرويز  شهرياری  است . او  در مقدمه اين  کتاب  می گويد :" زندگی  پر از مساله  است ، مساله های  خاص  شما ، هيچ نمونه و روشی هم برای آن وجود ندارد.در برابر  هر مساله ای  که قرار می گيريد ، بايد خودتان آن را حل کنيد .البته می  توانيد  و بايد با ديگران مشورت کنيد ،ولی سر آخر اين شما هستيد  که بايد  تصميم بگيريد. تنهاتفاوتی که مساله های  رياضی يا مهندسی با مساله های زندگی  دارند ، اين  است  که در اين جا  بايد از رياضيات و يا کار مهندسی آگاه باشيد."

اين کناب از چندين مقاله  مختلف  تشکيل يافته است  که بعضی از آنها توسط  خود مولف و بعضی ديگر ترجمه شده از تويسندگان ديگر است که نام  آنها در ابتدای  مقاله ذکر شده  است .

عناوين اين کتاب به شرح زير است :

-مقدمه

-تربيت خلاقيت رياضی  -  نوشته : پرويز شهرياری

-خلاقيت رياضی - نوشته : ب .و.گنه دنکو

ا-استعدادهای  خلاق

-خلاقيت رياضی

-پيشرفت استعدادهای خلاق

-اهميت کارگروهی

-نقش معلم

-نمونه هایی از پيدا  شدن ناگهانی  راه حل ها

-چگونه می توان استعداد  اختراع  و ابتکارهای فنی را تقويت کرد- نوشته : ژرژ ديکسون

ورود به مطلب

قابليت  اختراع يعنی چه

خصلت های مخترع

روند خلاقيت

نيروی بازدارنده ی روانی

روش هجومی

روش معکوس

قياس

همدلی

نيروی تخيل

جست و جوی ترکيب های تازه

نتيجه

-مسافرت به جهان دو بعدی - برگرفته شده از کتاب "پيش آمدی در فلتلاند"

-خلاقيت و رياضيات - خاطرات پرويز شهرياری در جلسه ی دانش آموزان و معلمان منطقه ی دو آموزش و پرورش  

 

مطالعه اين کتاب می تواند برای  معلمان رياضی  ارزشمند بوده  و در راه رسيدن به خلاقيت  رياضی به آنان کمک نمايد . 

گروه علمی  سايت فکر نو

 

 

 

 

                       
 


 
  برای اطلاع از به روز شدن سایت فکر نو ، پست الکترونیکی خود را وارد نماييد  

 

 

           جستجو در سايت فکر نو

 

 

 

 

  تبليغات شما در  صفحات  سايت فکر نو      

هزينه تبليغات در سايت فکرنو

 
   
   
   
   
   
           
     
   
   
   

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

با سایت فکرنو به سرزمین خلاقیت سفر کنید

www.fekreno.org

 خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی