معرفی کتاب "کلاس خلاقيت "

تمرينات  و روش های  عملی  پرورش  خلاقيت  برای  معلمان و مربيان  سایت خلاق

سایت فکرنو ،سایت خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

   
   

www.Fekreno.org

 

 

 

 

 

 

شناسنامه کتاب :

مولف : افشين  سليمانی

ناشر : انتشارات  انجمن اولياء و مربيان

چاپ : اول

سال انتشار : تابستان  1381

تيراژ: 5000 جلد

قيمت کتاب : 7000 ريال

تعداد صفحات : 164

توضيحات در مورد کتاب  :

تربيت دانش آموز خلاق می تواند شروعی  برای تربيت  انسان خلاق  در جامعه باشد .کتاب کلاس خلاقيت  تلاش  می  کند  تا مربيان را با نحوه پرورش  خلاقيت در دانش آموزان آشنا نمايد .اين کتاب دارای  هفت فصل  می  باشد که عناوين موضوعات آن به شرح زير می باشد :

فصل اول :

-خلاقيت چيست ؟

-اجزاء و مهارت های  خلاقيت

فصل دوم

-ويژگی های  شخصيت خلاق

-دانش آموز خلاق را بشناسيد

فصل سوم :

-موانع خلاقيت

-موانع خلاقيت در  محيط مدرسه

-موانع خلاقيت در محيط خانواده

فصل چهارم :

ا-اصول پرورش خلاقيت در کلاس درس

-ويژگی  های  معلم پرورش دهنده ی خلاقيت

فصل پنجم:

-ويژگی های  تمرينات پرورش خلاقيت

-برنامه ريزی  برای استفاده از تمرينات

فصل ششم:

-روش  های  ايده های  فردی و گروهی

-بارش مغزی

-سوالات ايده برانگيز

-ارتباطات اجباری

-فهرست صفات

-سرگرمی های  ايده  ساز

فصل هفتم :

تمرين يک: نام گذاری

تمرين دو : طراحی يک اختراع

تمرين سه : داستان پردازی

تمرين چهار: تصويرسازی

تمرين پنج : سخن رانی

تمرين شش : کاردستی خلاق

تمرين هفت : نقاشی با انگشت

تمرين نه : حالا تصور کنيد

تمرين ده : تصوير سازی با اشکال ناتمام

 

مطالعه اين کتاب می تواند برای  معلمان و والدين ارزشمند بوده و  در راه رشد خلاقيت  دانش آموزان  موثر واقع  شود.

گروه علمی  سايت فکر نو

 

 

 

 

 

                       
 


 
  برای اطلاع از به روز شدن سایت فکر نو ، پست الکترونیکی خود را وارد نماييد  

 خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی

 

           جستجو در سايت فکر نو

 

 

 

 

 

  تبليغات شما در  صفحات  سايت فکر نو      

هزينه تبليغات در سايت فکرنو

 
   
   
   
   
   
           
     
   
   
   

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

با سایت فکرنو به سرزمین خلاقیت سفر کنید

www.fekreno.org

 خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی