لوح فشرده  مجموعه  مقالات  سایت فکرنو  هدیه ای مناسب از طرف شما  برای مدیران اساتید دانشگاه ، کارشناسان ، دانشجویان ،  معلمان،  دانش آموزان  ، کارمندان ، خانم های خانه دار  و بسیاری دیگر از علاقمندان                                                           برای خرید لوح فشرده سایت فکرنو  به بخش فروش نرم افزار مراجعه فرمایید.                                          با تشکر   گروه علمی سایت فکرنو   

   


 

پرورش ذهن براي موفقيت

 

   
   

www.Fekreno.org

 

 

 

 

 

 

 
در اين مقاله تمرين هايي ارائه مي شود كه اگر آنها را فرا گرفته روزانه به كار گيريد، شخص خوش بين و مثبتي خواهيد بود. هر چه بيشتر در اين راهها تأمل كنيد احساس بهتري خواهيد داشت و هر چه بيشتر تمرين كنيد سريعتر و راحتتر عمل خواهيد كرد. و به موفقيت نزديكتر مي شويد.1_ درباره آينده فكر كنيد.

اولين و مهمترين تمريني كه مي توانيد داشته باشيد، جهت يابي براي آينده است تا بيشتر درباره آينده تان بدانيد. اين يكي از معمولترين صفات رهبران و انسانهاي موفق است خصوصاً مردان و زناني كه در كار، اجتماع يا زندگي شخصي مسئوليت بزرگ يا موقعيتي خاصي دارند.

نتايج تحقيقات بر روي 3300 رهبر مشخص شد كه آينده نگري يكي از صفات مشترك در آنها بوده است. رهبران ديد بهتري از آينده براي خود, خانواده و تشكيلاتشان دارند. انها در قله پيشرفت خود آينده ايده آلي را مي بينند. پس تلاش مي كنند تا آن آينده ايده آل را به يك واقعيت در حال و گذشته خود تبديل كند. رهبران موفق بيشترين زمان خود را به انديشه درباره آينده اختصاص مي دهند. مردم اينده نگر مي انديشند كه به كجا مي روند و آن را با موقعيت كنوني مقايسه مي كنند. همچنين به اين فكر مي كنند كه در آينده چه تغييراتي بايد و چه تغييراتي نبايد صورت گيرد.

متأسفانه شايد كمتر از 10 درصد از مردم آينده نگرند. اكثر مردم به يكي از اين موارد متمايلند: لذت آني, گذران روز و شب يا در مورد گذشته و اينكه چه اتفاقي افتاده است.

چگونه مي توانيد بگوييد آيا شخص آينده نگري هستيد يا نه؟ ساده است! با مطرح كردن اين سؤال از ديگران و حتي از خودتان كه زندگي شما در 5 سال آينده چگونه خواهد بود.

مردم آينده نگر يك پاسخ فوري براي اين سؤال دارند. آنها مي توانند بگويند در 5 سال آينده چه مي خواهند و چه كاري مي خواهند انجام دهند. آنها تصاوير ذهني روشني از كاري كه مي خواهند انجام دهند، درآمد، خانواده، نوع زندگي، سلامتي و سطح موفقيت در سالهاي پيش رو دارند.

مردم عادي بندرت به جزئيات آينده فكر مي كنند و آينده آنها تيره و مبهم است. اغلب اگر از آنها بخواهيد اهداف خود را شرح دهند، رنجور مي شوند.

در اين رابطه، نظم و ترتيب بسيار مهم است. مردم موفق تصور واضحي از اينكه كه هستند، چه مي خواهند و قصد بدست آوردن آن چه را مي خواهند، دارند. اما مردم ناموفق همواره سردرگم و بي اطمينان درباره آينده و اينكه كه هستند و چه مي خواهند و قصد رفتن به كجا دارند.براي تمرين اينگونه عمل كنيد:

در كمال مطلوب پيوسته نتايج يا راه حلي براي هر مسئله در زندگي تصور كنيد. در اينجا براي سه تا پنج سال آينده يا حتي بيشتر برنامه ريزي مي كنيد و اين باعث مي شود. يك تصوير ذهني از نوع زندگي و دوره زندگي خود در هر مقامي كه هستيد، بسازيد.

به فكر خود اجازه دهيد آزاد و شناور باشد. لحظاتي را تصور كنيد كه هيچ محدوديتي نداريد. تصور كنيد كه شما همه علوم و تجربه لازم براي كار را داريد. تصور كنيد پول زياد و هر آنچه را ميخواهيد بدست خواهيد آورد. اگر در تصورات خود باور كنيد كه مي توانيد در دنياي واقعي آزادانه روياي خود را به حقيقت تبديل مي كنيد.

يك ليست خيالي بسازيد. در اين ليست هر آنچه را كه مي خواهيد زندگي شما در آينده باشد، اهداف و راههاي رسيدن به آن را بنويسيد.

اگر ازدواج كرده ايد اجازه دهيد همسر شما ليست خيالي را تكميل كند.

آينده اي براي خود بسازيد كه در آن سريعتر به تصاوير ساخته ذهن خود مي رسيد. اگر چه شما نمي توانيد با موانعي كه هست رو به رو شويد.2ــ يك ديد 5 ساله بيافرينيد.

اهداف را بنويسيد و آنها را اولويت بندي كنيد.

براي تنظيم يك استراتژي كه شما را به اهداف مي رساند از پرسشهايي كه با «چگونه» شروع مي شود، استفاده كنيد.

استفاده منظم از كلمه چگونه مانند پله اي شتابدهنده از ذهن شما است كه موتور استعداد شخص شما را زنده مي كند. بهترين دستاورد از فكر كردن به آينده اين است كه چگونه مي توانيد هدفهاي آينده را در واقعيتهاي كنوني پياده كنيد. و شما نسبت به خود خوش بين تر و مثبت تر خواهيد شد. شما انرژي و اشتياق بيشتري را تجربه مي كنيد. با جرأت بيشتري ارتباط برقرار مي كنيد ارتباط بزرگتر و سودمندتر.3ــ هر روز خود را تست كنيد.

هر بخش زندگي يك آزمايش است.انسان هميشه با فراز و نشيب زندگي و اتفاقات غير منتظره در حال امتحان است. راه و روشي كه نسبت به دنياي اطراف واكنش نشان مي دهيد. مانند امتحان دادن است. شايد بزرگترين امتحان سنجش توانايي براي فكر و گفتگو درباره آينده است و صرف بيشترين زمان درباره آنچه مي خواهيد انجام دهيد و جايي كه مي رويد. اين فكر بايستي نقطه مركزي افكارتان باشد.4ــ درباره اهداف خود فكر كنيد.

مردم موفق بيشترين زمان خود را به تفكر درباره اهدافشان و اينكه چگونه مي توانند آنرا بدست آورند، صرف مي كنند. مردم ناموفق زمان زيادي را در مشكلات و انتقاد از زمان و ناليدن به بخت مي گذرانند.

جهت يابي درست براي آينده با ديد طولاني مدت امكانپذير است. گاه جهت يابي آنقدر دقيق است كه آشكارا آنرا لمس مي كنيد. مردم بي هدف مثل كساني اند كه مجازات آنها كار كردن است. آن هم براي مردمي كه به دنبال اهدافشان هستند.

كليد تنظيم كردن اهداف اين است كه آنها را بر روي كاغذ بياوريد. مردان و زنان موفق با يك خودكار در دستشان فكر مي كنند. و قبل از آنكه اهداف را با چشم ببينيد به آنها شكل مي دهيد . اهداف قابل لمس و بهم پيوسته و موضوعي براي كاربري مثبت و مشخص مي شود. نوشتن اهداف ذهن مثبت شما را فعال مي كند و به شما انرژي مي دهد همچنين توانايي هاي شما را بالقوه مي كند.

يكبار پروژه را كنترل و تمرين مي كنيد آنوقت قادر خواهيد بود تا گام برداريد و پيشرفت كنيد. طوري كه ممكن است در دو سال و حتي در ده سال گذشته چنين پيشرفتي نداشته باشيد.7 گام براي تنظيم اهداف

تصميم بگيريد واقعاً در زندگي چه مي خواهيد بدست آوريد. اكثر مردم اين عمل ضروري را انجام نمي دهند.

آنچه مي خواهيد به طور واضح و مشخص بنويسيد. آنرا قابل اندازه گيري سازيد. هدفي را كه ننويسيد يك نقشه خيالي است و انرژي به دنبال آن وجود ندارد.

يك فرجه براي اهداف خود تنظيم كنيد. ذهن ناخودآگاه شما روي هدفهاي مشخص هر لحظه پيشرفت مي كند.

يك ليست از آنچه كه مي خواهيد بدست آوريد تهيه كنيد. به ليست خود هر چيزي از وظايف جديد و فعاليتهاي نو كه مي خواهيد اضافه كنيد ليست خود را تا هنگاميكه كامل شود نگه داريد.

ليست خود را در يك نقشه سازمان دهيد كه شما چه نياز داريد تا ابتدا انجام دهيد و چه چيزي بعداً تصميم بگيريدكه چه و چگونه بايد انجام دهيد، نقشه را اصلاح كنيد تا كامل شود.

با نقشه عمل كنيد. هر چيزي را انجام دهيد، نه هر چيز را، اما شروع كنيد. شگفت انگيز است كه چه تعدادي از مردم شكست مي خورند زيرا آنها بدوون نقشه كار كرده اند.

تصميم بگيريد هر روز چه كاري انجام دهيد كه شما را به هدف نزديكتر كند. اين نظم و ترتيب در عمل است كه شما را قادر مي سازد هر روز مقدار حركتتان را بهبود بخشيد. عمل روزانه انگيزه شما را افزايش مي دهد و به شما انرژي مي دهد. اين نيت، عمل روزانه، مي تواند در اطراف زندگي شما بچرخد. يكبار كه شما تصميم بگيريد و هدفهايتان را بنويسيد، در همه اوقات صبح، ظهر و شب به آنها فكر مي كنيد. و تنها سؤالي كه مي پرسيد اين است كه چگونه مي توانيد آنها را بدست آوريد.5ــ سر سپردن به انجام امري و برتري طلبي

سومين حالت براي موفقيت گرايش به برتري است. مردم موفق در آنچه كه انجام مي دهند خيلي خوب هستند شما بايد هميشه در انجام كارهايتان خيلي خوب باشيد. مهم نيست چقدر كوشش و فداكاري لازم است و مهم نيست چقدر زمان مي گيرد. شما بايستي بلند شويد، مسئوليت بپذيريد و خودتان را سرويس دهيد. اگر مي خواهيد مسيري از زندگي را شروع كنيد. در ابتدا لازم است در زندگي كمك كنيد. يك تصميم بگيريد تا در آنچه كه انجام مي دهيد عالي باشيد و سپس آنرا در مسير زندگي بدست آوريد. دوم در اين مسير توقف كنيد، يك تصوير وابسته به موقعيت در پيشرفت شخصي بسازيد و سپس برگرديد و فيلم خود را تماشا كنيد. مسير اصلي را پيدا كنيد و در آن باقي بمانيد. يك قدم از ديگران جلوتر گام برداريد. چيزهاي جديد در هر روز ياد بگيريد و تمرين كنيد. به سمت جلو حركت كنيد هيچ جنبشي را از دست ندهيد خبر خوب اينكه مسير زندگي هرگز بسته نمي شود آن 24 ساعته باز است.

هر كسي مي تواند آنچه بيشتر مهم است بدست اورد. خواسته خود را به عنوان هدف قرار دهيد آنرا بنويسيد يك نقشه بسازيد و روي آن هر روز كار كنيد يك هفته، يك ماه، يك سال از حالا شما به اطراف آن نگاه خواهيد كرد و مطمئن باشيد از پيشرفتي كه در طول زندگي خود مي كنيد متعجب مي شويد.6ــ در نتايج متمركز شويد

شما نياز داريد تا خوش بيني خود را افزايش دهيد. مردم موفق پيوسته به اهدافي كه چشم انتظار هستند فكر مي كنند مي نويسند و طراحي مي كنند.

جهت يابي اهداف قسمت بحراني از نقطه كانوني فرايند است. در جهت يابي نتايج شما ليستي از هر آنچه كه بايد انجام دهيد تهيه مي كنيد قبل از اينكه شروع كنيد شما ليست خود را اولويت بندي مي كنيد.

مهمترين چيزي كه مي توانيد انجام دهيد انتخاب كنيد و سپس تمركز كنيد. در انجام يك عمل پشتكار داشته باشيد بدون تفريح و حواس پرتي، تا آن كار كامل شود. در اينجا سوالاتي مطرح شده است كه پاسخ به آنها جهت يابي براي رسيدن به اهداف را مشخص مي كند.

با ارزشترين فعاليتهاي من چيست؟ چه چيزهايي هستند كه انجام مي دهيد و به ارزش بيشتر كارهاي شما كمك مي كند؟ اگر مطمئن نيستيد، يك ليست از همه فعاليتها و وظايف بنويسيد و برجستگي آنها را مشخص كنيد. آنها را به طور واضح با همكارتان مطرح كنيد.

نتايج كليدي من چه هستند؟ نتايجي كه بي ترديد بايد بدست آوريد چه هستند؟ يك روش عالي براي اينكه وظايفتان را انجام دهيد و كارتان را به نحو عالي انجام دهيد.

چه مي توانم انجام دهم تا يك دگرگوني در كار من باشد؟ اين وظيفه اي است كه خود بايد انجام دهيد. هيچكس قادر به انجام آن نيست.

چگونه از زمان بيشترين استفاده را ببرم؟ اين سؤالي است كه بايد در هر ساعت از روز از خود بپرسيد و پرسيدن و پاسخ دادن به اين سؤال كليدي براي به نقطه اوج رسيدن است.7ــ تمركز درباره راه حلها

فلسفه خوش بيني و عملكرد بالا كه در قسمتهاي قبلي درمورد آن صحبت كرديم براي ساختن روياهاست. در اين مرحله درباره راه حلي براي مشكلات فكر مي كنيد. شما فكر مي كنيد چه مي توانيد انجام دهيد و چگونه مشكلات حل مي شوند بجاي اينكه در انتظار اتفاقات آينده باشيد و يا بدنبال كسي كه قابل سرزنش است، بگرديد!

مردم ناموفق بيشتر درباره مشكلات صحبت مي كنند. اما فكر كردن درباره مشكلات سبب مي شود خيلي منفي، عصباني و بدبين شويد. و فكر كردن درباره راه حل ها سبب خوش بيني، خلاقيت و مثبت انديشي مي شود.

زندگي از توالي مشكلات تشكيل شده، آنها پايان نمي پذيرند. آنها مشابه موجهاي اقيانوس هستند، يكي پس از ديگري. اگر شما نرمال زندگي مي كنيد، امروزه زندگي شما مشغول است، شما احتمالاً يك بحراني از انواع گوناگون مشكلات را هر دو يا سه ماه خواهيد داشت. توانايي شما براي حل مشكلات بزرگ موفقيت شما را تعيين مي كند. مهم نيست چه شغلي داريد مي توانيد اين عبارت را قيچي كنيد و بنويسيد «حلال مشكلات» اينكه شما چه كسي هستيد و در طول روز چه انجام مي دهيد تنها سؤال اين است كه چقدر در حل كردن مشكلات خوب پيش مي رويد؟

مردم خيلي موفق مشكلات بزرگ را حل مي كنند و مردم ناموفق مشكلات كوچك را حل مي كنند. راه حلال مشكلات شدن اينست كه فكر كنيد و درباره راه حلهاي ممكن در بيشتر اوقات صحبت كنيد. شما بايد از خود بپرسيد راه حل مشكل چيست؟ چه بايد اكنون انجام دهيد؟ مرحله بعدي چيست؟ چگونه ما اين مشكل را حل كنيم؟ چقدر اثر مخرب آنرا محدود كنيم؟ چگونه مي توانيم از اتفاقات دوباره مانع شويم؟8ــ وقف كردن خودتان براي يادگيري در تمام عمر

يك مثل غربي هست كه مي گويد: «زندگي شما بهتر مي شود، تنها هنگاميكه شما بهتر شويد.» مردم متمايل به نتيجه جهتيابي، مشتاق براي يادگيري و ايده هاي جديد تمرين مي كنند، تكنيكها روشها و استراتژي. آنها براي اطلاعات جديد عجله دارند. شما ظرفيت زيادي داريد و در بيشتر زمينه ها عالي مي شويد. ذهن شما مانند يك ماهيچه است. اگر از آن استفاده نكنيد آنرا از دست مي دهيد. در قرن 21 آينده متعلق به كساني است كه در همه چيز طلاحيت دارند. و متعلق به مردمي است كه خيلي خوب كار انجام مي دهند.

براي بيشتر بدست آوردن بايد بيشتر ياد بگيريد. بايد ارزش خود را افزايش دهيد. بايد ظرفيت خود را براي بهتر شدن افزايش دهيد. در حال خواستن باشيد هر روز چه مي توانم انجام دهم براي اينكه ارزش من بيشتر شود. اينجا تمريني ارائه مي شود كه مي تواند شما را به سمت قله حركت دهد و شما را در آنچه برايتان مهم است موفق سازد.

كنار گذاردن 3 درصد از درآمد براي افزايش قابليتهاي شما كافيست. اين 3 درصد معجزه آساست. هر تومان كه براي يادگيري و بهتر شدن مي پردازيد، چند برابر آن به درآمد شما افزوده مي شود. اين فرمول ساده اي است كه موفقيت مادام العمر را به هراه دارد و مي تواند شما را غني سازد.

شما بيشترين ارزش دارائي تان هستيد. توانايي شما به خوب فكر كردن، عمل كردن، كميت و كيفيت علم و ايده هاي در دسترس وابسته است. بايد دائماً ذهن تان را تغذيه كنيد. براي افزايش بيشتر استعدادهايتان بايد توانائيهايتان را به روز كنيد.

3 كليد براي پرورش جهتيابي وجود دارد. اول يك ساعت يا بيشتر درباره رشته كاري خود مطالعه كنيد. دوم از پخش اتومبيل يا واكمن در هنگام رانندگي يا در هنگامي كه به جايي مي رويد و يا در موقع ورزش، گوش دهيد. از اين آموزش هنگام رانندگي معادل حضور در دانشگاه را بدست مي آوريد. سوم به هر نيروي مفيد و سميناري كه مي توانيد پيدا كنيد توجه كنيد حتي اگر پول زيادي بپردازيد يا مساحت طولاني را طي كنيد.9ــ ده سال زودتر از موعد بازنشستگي استراحت كنيد.

دندانسازي را مي شناختم كه براي شركت در يك كنفرانس كه در هنگ كنگ اجرا مي شد، پول زيادي پرداخت. در يكي از جلسات او تكنيكي از فن دندانسازي را ياد گرفت. بعد از آن سمينار، او آن فن را در مورد دندانهاي بيماران اجرا كرد و خيلي زود بعنوان متخصص اين فن مشهور شد. بيماران زيادي از مسافتهاي دور براي معالجه به وي مراجعه مي كردند. 5 سال بعد وي تكنيك خود را فروخت و به عنوان يك ميليونر در 51 سالگي بازنشست شد.

او هرگز بعد از آن كار نكرد. در يك خانه زيبا، مشرف به اقيانوس زندگي مي كرد و از يك زندگي شگفت انگيز لذت مي برد. او به من گفت كه اين روش عملي موفق، مرا به يك دندانپزشك موفق از نسل خودم تبديل كرد. اگر شما خودتان و آينده تان را باور داريد در رابطه با توانائيهايتان سرمايه گذاري خواهيد كرد. هر چقدر بيشتر سرمايه گذاري كنيد بيشتر خودتان را باور خواهيد كرد. موضوعات مهمي را كه مي توانيد، ياد بگيريد تا به خود كمك كنيد و هدفهاي مهمي كه هر روز به آنها فكر مي كنيد را بدست آوريد. مجهول «X» را در زمينه تخصصي از علم يا مهارت خود قرار دهيد، درباره آن فكر كنيد و هر روز مطالعه كنيد. روي علم خودتان به طور ويژه و تخصصي كار كنيد، روي خودتان كار كنيد مثل اينكه همه آينده شما وابسته به آن است.10ــ اكنون آن را انجام دهيد.

دهمين خصوصيت از مردم موفق اقدام است. امروز تصميم بگيريد احساسي از ضرورت عمل را در خود تقويت كنيد. امروزه همه بي صبر و باعجله هستند. به همين دليل اغلب مردم سرعت را با كيفيت برابر مي دانند. اگر شما سريع عمل كنيد آنهايي كه نياز و خواسته اي از شما دارند به طور خودكار فرض مي كنند كه كار شما داراي ارزش بيشتري نسبت به كسي است كه آهسته كار مي كند.

حركت سريعتر شما باعث مي شود تجربيات بيشتري بدست آوريد. تجربيات بيشتر باعث مي شود سريعتر ياد بگيريد، بهتر شويد و در انجام كارهايتان ترقي كنيد. هر چه سريعتر حركت كنيد اعتماد به نفس شما بيشتر مي شود. وقتي با احترام به خود و سربلندي شخصي سريعتر حركت كنيد، محبوبيت، ارزش و احترام شما در ميان مردم اطراف سريعاً افزايش مي يابد.

مردم موفق درباره آينده ايده آل فكر مي كنند و تصور مي كنند كمال مطلوب آنها، اين خواهد بود. پس براي پيوستن رؤيا به واقعيت تلاش مي كنند. در نهايت اقدام به عمل در كار و زندگي مي كنند و فوراً انجام وظايف خود را شروع مي كنند.

آنرا اكنون انجام دهيد! اكنون انجام دهيد.


 

****

 

 

منبع : مقاله "  پرورش ذهن براي موفقيت " ترجمه فهیمه مظفری  -برگرفته از سایت  http://www.yadbegir.com


 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

               
  برای اطلاع از به روز شدن سايت  فکرنو  ، ابتدا نام و سپس  پست الکترونيکی  خود را وارد نماييد.      

 

 

 

 

         جستجو در سايت فکر نو

 

 

 

خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

سایت فکرنو-سایت خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

wwww.fekreno.org