نوآوري  موثر

 

 براي   اينكه  يك   نوآوري   موثر  باشد  بايد  ساده  و  هدفگرا  باشد. نوآوري  بايستي   تنها   انجام  يك  كار  مشخص  باشد  در  غيراينصورت   فرد  را  گيج  مي  كند ،در  واقع  بزرگترين  جايزه  اي  كه  به  يك  نوآوري  مي  توان  داد  اين  است  كه  مردم  بگويند  اين  بديهي  است ،چراكه  به  فكر من  نرسيده  است ؟ اين  خيلي  ساده   است ،  حتي  نوآوري هايي  كه  مي توانند  كاربران  و  بازارهاي  جديدي  ايجاد كنند بايستي   به  سمتي   هدايت  شوند  كه  كاربرد  آن  ويژه ،روشن  و  دقيق  باشد.

شماره منبع  مورد  مطالعه :18

   مقاله

 نوآوري  موثر   نظرات  پيتردراكر  از  صاحبنظران  مديريت ، ماهنامه  توسعه  ،  مجله مديريت ،شماره  25 ،سال  نهم ،اسفند 80

بازگشت  به  صفحه   بخوانيم  و بدانيم

بازگشت  به  صفحه  عناوين