به  نام  خداوند جان  و  خرد

 

شاعر: فردوسي

حكيم  ابوالقاسم  فردوسي  به  سال 329 مصادف  با  سال  940  ميلادي  در  روستاي  باژ  يا  پاژ  در  دو  فرسنگي  مشرق تابران  توس  ديده  به  چهان  گشود.فردوسي از  طبقه  دهقانان  ايران  يعني  همان طبقه  با  فرهنگي  بود  كه  با  داشتن  مال  و جاه  بيش از  همه  غم  استقلال  و آباداني  سرزمين  خويش  را  مي  خوردند.فردوسي  در  جواني  همسر  گزيد  و  در  28  سالگي  صاحب  پسري  شد.در چهل سالگي  كه  زمانه  سراسر  پر  از  جنگ  بود  سرودن  شاهنامه  را  آغاز  كرد.نظم  شاهنامه  با 60  هزار  بيت  سي سال  به  درازا  كشيد :

***            ***            ***

به  نام   خداوند  جان  و خرد

كزين  برتر  انديشه  برنگذرد

خداوند نام  و  خداوند جاي

خداوند  روزي  ده  رهنماي

خداوند كيوان  و  گردان  سپهر

فروزنده  ماه  و  ناهيد  و  مهر

زنام  و  نشان  و  گمان  برتر  است

نگارنده  بر شده  پيكر  است

به  هستيش  بايد  كه  خستو  شوي

زگفتار  بيكار يكسو  شوي

***             ***             ***

شماره منبع مورد  مطالعه :14

   كتاب

 داستانهاي  شاهنامه  فردوسي  انتشارات  رجاء تهران ،تاريخ  انتشار:1381،شمارگان :50000  جلد

بازگشت  به  صفحه  عناوين