چشم  به  راه

 

شاعر: رابيندراتات  تاگور

سروده  هاي  كوتاه  و  عميق  رابيندراتات  تاگور (1861-1941)  شاعر  بزرگ   و  پرآوازه  هندي ،شهرت  جهاني  دارد.اين  سروده  ها  سرشار  از  نكته  هاي  لطيف،بديع  و تامل  برانگيزند و  با  فرهنگ  ما  پيوندي  نزديك دارند.چند  سروده اي  او را  كه  از  مجموعه  ماه  نو  و  مرغان  آواز  انتخاب  شده  است ،مي  خوانيم :  

 

آنان  كه  فانوسشان  را

بر  پشت  مي برند،

سايه هاشان پيش  پايشان  مي افتد

***                ***               ***

ماه

روشني اش را

مي  پراكند

و  لكه  هاي  سياهش  را  براي  خود  نگه  مي  دارد

***                  ***                ***

كاريز  خوش  دارد  خيال  كند

كه  رودها

تنها براي  اين  هستند

كه  به  او  آب  برسانند

***            ***                ***

خدا

نه  براي  خورشيد

و  نه  براي  زمين

بلكه  براي  گل  هايي  كه برايمان مي  فرستد،

چشم  به  راه  پاسخ  است

***         ***              ***

 

شماره منبع مورد  مطالعه :7

 كتاب

 ادبيات  فارسي  سازمان پژوهش  و برنامه  ريزي  آموزشي  وزارت  آموزش  و  پرورش  ،1379

بازگشت  به  صفحه  عناوين