لوح فشرده  مجموعه  مقالات  سایت فکرنو  هدیه ای مناسب از طرف شما  برای مدیران اساتید دانشگاه ، کارشناسان ، دانشجویان ،  معلمان،  دانش آموزان  ، کارمندان ، خانم های خانه دار  و بسیاری دیگر از علاقمندان                                                           برای خرید لوح فشرده سایت فکرنو  به بخش فروش نرم افزار مراجعه فرمایید.                                          با تشکر   گروه علمی سایت فکرنو   

   

 

مرکز هم انديشی خلاق شهرداری

طرح از شما، اجرا از شهرداری

سایت فکرنو ،سایت خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

   
   

www.Fekreno.org

 

 

 

 

 

بعضی  وقت ها مغز آدم تعطيل  می شود . حتی معمولی ترين کارهای هر روزه  هم  در چنين مواقعی  آوار می  شود روی  سرت .نه حوصله داری ، نه انديشه ای ؛  هيچ ، فقط  سکوت . سکوتی در کمال آشفتگی . چيزی  مثل خوره می افتد  به جانت  و تا ذهنت را تسخير نکند رهايت نمی کند. آن موقع است که می  فهمی  چه بوده ای و چه شده ای .  تازه قدر لحظاتی را می دانی  که در نهايت آرامش  به تفکر  می نشستی  و دنيا را سر انگشتانت  می  چرخاندی . ياد  روزهايی را به  خير می کنی  که با همين مغز تعطيل ، هر لحظه طرحی  نو  در می انداختی ، خلاقيت از  سر و رويت می باريد و جای  همه ، همه کار می کردی ، حتی  جای  شهرداری.

راستی  شما اگر  جای  شهردار بوديد  چه می کرديد با ترافيک  و دود و زباله  تهران ؟  چقدر به افکاری که  هم اکنون  از ذهنتان  می  گذرد  عمل می کرديد؟  اصلا آيا  طرح های  خلاقانه ای  به ذهنتان می رسد؟  اگر جوابتان مثبت است  حتما بايد  با جايی آشنا شويد  که به دنبال جذب ، ساماندهی و زمينه سازی  به کارگيری  ايده های  نو شهری  در شهرداری   است ؛ " جايی به  اسم مرکز  هم انديشی  خلاق  شهرداری  و مردم ."

مرکزی برای ذهن های خلاق

شهرداری  تهران  بزرگترين  سازمان  خدماتی  کشور از لحاظ  گستره مخاطبان  و طيف متنوع  خدمات است  که فعاليت های  متنوعی  دارد، از ترافيک  و فضای  سبز تا ميادين  ميوه و تره بار ، از فعاليت های  فرهنگی  متنوع تا ......

فعاليت هايی  که به صورت  روزمره  بر تمامی  شئون  زندگی  شهروندان  اثرات مستقيم  و ملموسی  داشته  و دارد. اين امر  باعث  شده  تا همگی  شهروندان  با هر سطح  از معلومات  و تحصيلات ، به دليل  برخورد  دائمی  با مشکلات موجود خود داشته باشند؛  زوايايی که گاه  از ديد شهرداری  پنهان مانده  است .

 همچنين اين امر زمينه ساز  آن  شده است که  راهکارهايی مبتنی بر  تجربيات روزمره  و برخاسته از  داشته ها و دانسته های  علمی  شهروندان  در ذهنشان  شکل گيرد .راهکارهايی ارزشمند  و موثر  که در برخی  موارد  می تواند باعث  تحولی  شگرف  در روش  ارائه  خدمت  يا فن آوری  های  مورد استفاده  پديد آورد.

اين آشنايی  و درگيری  ذهنی  اقشار مختلف  با شهرداری ، يک فرصت  طلايی برای  سازمان  بزرگ  شهرداری  تهران   است  تا با جذب اين  پتانسيل  بالقوه سرشار  جامعه  و انتقال آن به داخل  سازمان ،فن آوری  ها و روش  های  عملکردی  خود را بهبود  بخشد. تجربه  نشان داده  است  که در اينگونه  فرآيندها  ، عموما  ايده های رسيده ، غير از برخی پيشنهادات که مستحکم و راهگشاست ، ايده هايی  ابتدايی  و به تعبيری  ناپخته اند که اولا در چارچوب  استراتژی کلان  و شرح وظايف  سازمان  نمی گنجد  و ثانيا از نظر اجرايی  و اقتصادی  در محدوده  امکانات  و توانايی های  سازمان  تعريف  نشده  است .

و در آخر از  نظر  فنی  بسيار ناقص  و ابتدايی  طراحی  و تدوين شده اند که تا تبديل آن به راهکار  اجرايی  علمی  و جامع نگر  فاصله زيادی  وجود دارد. دليل  آن هم  روشن  است .اولا پيشنهاد دهنده ، با نيازها  و مشکلات  سازمان آشنا  نيست  و ديدگاه  کلی  و برآيند جامعی  از اين نيازها  ندارد. ثانيا  ساختار، زير  مجموعه ها ،  استراتژی ، امکانات و محدوديت های  سازمان  را نمی شناسد  و ثالثا توانايی ، امکانات و اطلاعات  پيشنهاد دهنده در طراحی  و تدوين راهکارهای  اجرايی  مفصل و جامع ،محدود است .

لذا  شهرداری  تهران جهت  رسيدن  به هدف کاربردی  و مهم توسعه مشارکت  فعال و پويای  نخبگان  و مردم با حوزه های  متنوع  عملکردی  خود ، بنا دارد  در قالب مرکز  هم انديشی  خلاق  شهرداری  و مردم ،   بستر ساز  اين مشارکت  فعال و موثر باشد  تا با مدد از مجموعه  مديريتی  کلان شهرداری  تهران  ضمن تدوين فرآيندهای  دقيق کارشناسی  در بررسی پيشنهادات ،بستری  فراهم کند  تا پيشنهادات کارآمد  در بدنه اجرايی جذب  و به کارگيری  شود.

فراخوان  و جذب پيشنهادات

 مرکز  هم انديشی  با دو روش ، فراخوان کرده  و پيشنهادات را جذب  می  کند.  اول فراخوان عمومی  از طريق  رسانه های عمومی  و مناطق و مراکز شهرداری  تهران  در تمامی  نيازهای ارائه  شده و دوم فراخوان  های  تخصصی  که فراخوان پيشنهادات  در اين مرحله  با محوريت  محدوده های  کوچکتر نيازها  مانند ترافيک  و زيرشاخه های آن  و جهت گروه های  صنفی  کوچک  مانند دانش آموزان ،دانش جويان ،کارمندان و... برگزار می شود.

البته فراخوان در قالب کارگاه های يورش  فکری  و مسابقات خلاقيت  برگزار می  شود  و جنبه آموزشی  نيز دارد. فرم های  پيشنهاد نيز  به صورت پيوسته  روی پايگاه اطلاع رسانی  و روابط  عمومی  های  مناطق قابل دريافت  است .ضمنا  شهروندان و عموم  علاقمندان  می توانند نيازهای  محلی  و محله ای  خود را جهت  اضافه شدن بر مجموعه نيازها ی تعريف  شده موجود روی پايگاه اطلاع رسانی ،پيشنهاد دهند.

بررسی و کارشناسی  پيشنهادات

پيشنهادات رسيده به مرکز  از دو منظر به  صورت کلی ، بررسی  ابتدايی می  شوند. اول قابليت اجرا از نظر فنی  و تطابق کلی  با  شرح وظايف  و استراتژی  شهرداری  و دوم مسائل  اقتصادی  و کليات طرح کسب و کار پيشنهاد.

پس  از بررسی های اوليه  مذکور ، پيشنهادات  متناظر  با مراکز تخصصی  شهرداری  جهت  بررسی  کارشناسی  بر طبق  معيارهای  تعريف شده  و معين  به اين  مراکز  ارسال  می شود. در صورتی که پيشنهاد  در حوزه  هر يک از مناطق  تعريف شده باشد. علاوه بر بررسی  مراکز  تخصصی ، پيشنهاد توسط منطقه مورد نظر ، بررسی و کارشناسی  می شود. علاوه بر آن ، از آنجايی که  بسياری از پيشنهادات  به صورت منطقه ای قابل اجراست ، مرکز ، اين پيشنهادات  را به مناطق  عرضه کرده  و در صورت درخواست مناطق  و علاقمندی ، حول يک پيشنهاد  جهت اظهار نظر  کارشناسی  ،پيشنهاد به منطقه  ارسال می شود.

اما در اين مرحله پيشنهادات بررسی  شده ، يا قابليت اجرايی  دارند  يا آماده اجرا نيستند.

پيشنهاداتی که ابعاد فنی ، اقتصادی و....  آنها  تکميل  نشده ، به مرحله  بعد  و چرخه  تکميل  و توسعه پيشنهادات وارد می شوند  و طرح های  قابل اجرا  جهت تصويب  و ابلاغ  به مجموعه مديريت ارشد  شهرداری  ارسال می شود.

توسعه و تکامل پيشنهادات

پيشنهاد های برتر  و پيشنهاد دهندگان پس  از اين مرحله  ، به عضويت  مرکز  درآمده  و سلسله  فعاليت های  آتی  مرکز  روی  اين ايده ها متمرکز می شود . هر گروه  ايده همسان موضوعی ، در يک کارگروه  دسته بندی  می شوند. اعضای  اين کارگروه ها  عبارتند از :  پيشنهاد  دهنده  ايده ،  استادان مشاور دانشگاهی  و کارشناسان متناظر  و مجرب  شهرداری  تهران .مديريت کارگروه ها  بر اجرای سه نوع  فعاليت عمده متمرکز  است : اول  ارائه مشاوره ها  و خدمات علمی ، اطلاعاتی  و مديريتی  به کارگرو ه ها بر اجرای  سه نوع  فعاليت عمده متمرکز است : اول ارائه مشاوره ها  و خدمات علمی ، اطلاعاتی  و مديريتی به کارگروه ها ، دوم ايجاد  هماهنگی  و معرفی کارگروه ها  به سازمان های متناظر  در شهرداری  تهران  و  سوم ارائه  آموزش های  فنی  ، مديريتی و خلاقيتی  به کارگروه ها . در حقيقت پس از انجام  اين سلسه فعاليت ها ، طرح کارهای  اجرايی  موثر و کارآمد  بر اساس  نيازمندی  های  واقعی ،امکانات و توانايی های  موجود  شهرداری  تهيه می  شوند .اين طرح  کارها  پس  از بررسی  نهايی  در جلساتی  با حضور  مديران ارشد اجرايی  شهرداری  تهران  تصويب و جهت اجرا  ابلاغ می  شوند .البته  در اين مرحله  نکات  ويژه ای  بايد موردتوجه قرار گيرد. اينکه پيشنهاد دهنده  ايده ، خود  توانايی ، امکانات  و سابقه اجرا  را بر اساس  استاندارد های  موجود  شهرداری  تهران داراست . اينکه پيشنهاد دهنده ، مجريان  کارآمدی   را جهت مشارکت  برمی گزيند که با استانداردهای  موجود  شهرداری  تهران مطابقت  داشته باشد  که در اين  صورت  شهرداری  تهران  مطابقت  داشته  باشد  که در اين  صورت  شهرداری  تهران  با  مجری  وارد مذاکره  می  شود.

و دست آخر اينکه  پيشنهاد   داده  شده  در زمينه اصلاح فرآيند ها ی موجود  و در نتيجه  مجری  طرح ،شهرداری  است  که در اين  صورت  بر اساس معيارهای  مشخص  مانند  ميزان  صرفه جويی  ايجاد  شده و ... جوايزی  ارزشمند  به ييشنهاد دهنده  تعلق می گيرد         

پايگاه اطلاع رسانی

کليات نيازهای  شهرداری  روی  پايگاه اطلاع رسانی  در قالب سايت www.hamandishi.org   عرضه  شده است .اين نياز ها  به  صورت  نمودار  درختی ، طوری  طراحی  و ارائه  شده است  که در آن علل به  صورت  سلسله  مراتب کلی  به جزيی  و به  صورت  شاخه ، زيرشاخه ، زير زير شاخه و ..... وجود دارد.به صورتی  که با هر بار  کليک  روی  يک عنوان  ، به  زير عنوان  ها  هدايت  شده  و اين انتقال  تا رسيدن  به زير شاخه های  نهايی  ادامه  خواهد  يافت.

اين  فرآيند  ، دسترسی  به ريشه های  پيدايی  هر  مشکل  را توسط مراجعه کننده آسان و سهل می کند.

سايت مرکز  هم انديشی ، يک پايگاه  اطلاع رسانی  و اطلاع يابی   است  که علاوه بر توانايی دريافت پيشنهادات  متنوع  شما، اطلاعاتی  از روال  فعاليت های  اجرايی  شهرداری  تهران  و نيز  نيازهای  روزانه  حوزه های  مختلف  آن فراهم  کرده است  تا علاقمندان  با تکيه  بر اين اطلاعات ، ضمن  تکميل  دانسته های  خود ، پيشنهادات  اجرايی  و کارآمدی  در جهت رفع نيازها ،طراحی  و ارائه کنند.

در محل اطلاعات مربوط به مناطق  که متعاقبا 22 منطقه آن تکميل خواهد  شد، آشنايی کاملی  از مناطق  شهرداری  تهران  از ديدگاه ترافيک ، فضای سبز و... به مخاطب  ارائه  شده است  و با استفاده از  لينک های  مرتبط ، علاقمندان به هم انديشی  با  سازمان بزرگ  شهرداری  تهران  و با مستندات  علمی  موجود  در حوزه های  مختلف  شهرداری  آشنا خواهند  شد .

در طراحی  سايت  نيازهای  چهار حوزه ترافيک ، خدمات شهری  و فضای  سبز ،عمران و شهرسازی  و اجتماعی  و فرهنگی  به  صورت مجزا قرار داده  شده  است .

در حوزه ترافيک ، زير  شاخه هايی چون  ناکارآمدی  شبکه حمل و نقل عمومی ، عدم مطالعه  و بررسی  وضعيت  معابر، نامناسب بودن  طراحی  تقاطع  و معابر ، نقش  ارتباطی ، مفصلی و عبوری مناطق ،  وجود  شبکه های  مهم  بزرگراهی  در مناطق ،ناکارآمدی  و کمبود سازه ها و هشداردهنده های  ترافيک ، تمرکز  مراکز دولتی ، آموزشی  و تجاری  در مناطق ، تنظيم زمانی نادرست چراغ های  تقاطع ها ،پايين بودن فرهنگ  عمومی  ترافيک ، کمبود سطح  معابر شهری و موانع  کند کننده  حرکت  تعريف  شده است .

در حوزه  خدمات  شهری و فضای  سبز ،مباحثی چون زيبا سازی ،فضای  سبز و زباله و بازيافت  مطرح  شده  که بحث  فضای  سبز خود به زير  شاخه های  توسعه گياهی  فضای سبز، تجهيزات جانبی فضای  سبز ، تقسيمات جانبی  فضای  سبز، کمبود سرانه فضای  سبز، استفاده  ناصحيح از کود های  شيميايی و  سموم ، توسعه و احداث  فضا های  سبز جديد، عدم وجود نظام رتبه بندی  پيمانکاری ،نگهداری  ناصحيح از جنگل و درختان ، عبور و مرور شهروندان  از  چمن و مشکلات آبياری  فضای  سبز  و چمن  تقسيم  شده است . در حوزه عمران و  شهرسازی  نيازهای  حوزه  فنی  و عمرانی اعم از بهسازی  روکش  خيابان ها ،  شهرسازی  و جدول گذاری ، پياده روسازی ، تعمير و نگهداری  و احداث  بنا ،  به هم انديشی گذاشته  شده  و در حوزه اجتماعی  و فرهنگی  نيز نيازهايی مثل لزوم  فرهنگ متعالی  و لزوم برنامه ريزی  صحيح اوقات  فراغت به چشم می خورد.

اين نيازها با مشکلات ، برخی  به  صورت روزانه گريبانگير شهرداری  تهران است  و فعاليت های  اجرايی  منظم و تعريف  شده  در جهت رفع آن  صورت می پذيرد  که در اين صورت  هدف از هم انديشی ، ارائه  راهکارهای  کارآمدی  است  که با کاهش  هزينه ها و بهينه  سازی  عمليات  چه از جهت  سخت افزاری  و چه از نظر نرم افزاری  و برنامه ،  موجب  بهبود و ارتقای  خدمت رسانی  می  شود  يا دغدغه های  مديريت  کلان  شهری  و نيز مديريت ارشد کشور است  که  شامل  ساختن شهری  آباد، مبتنی بر تعاليم  عاليه اسلام ،ارتقای  کيفيت زندگی  شهری و .... می  شود  که  شامل ايده هايی کارآمد و اجرايی در حصول  اين اهداف است . علاقمندان با مراجعه  به عناوين  و زير عنوان های  نيازها  که با تحليل  و ريشه يابی مرتب شده اند در هر سطحی از آن  اگر ايده ای  به نظرشان  برسد، براحتی  می توانند با کليک آيکون "نظرات شما " پيشنهادات  خود  را قالب فرم های  چهارگانه  متناظر  با ايده خود  تنظيم و تکميل کنند. يعنی  مخاطب  ابتدا  خلاصه پيشنهاد  خود را  در فرم  الکترونيکی  ثبت کرده  سپس  فرم متناظر با  پيشنهاد  خود را از پايگاه دانلود  کرده  و پس از  تکميل  به آدرس  مرکز يا به روابط  عمومی  های  مناطق 22 گانه  ارسال می کنند.

طرح های  سند دار

اگر فکر می کنيد  ممکن است  شخص  يا نهادی  ايده های  دست اول شما را به نام  خودش  مصادره کند ، سخت در اشتباهيد، چراکه قرار است  برای  صاحبان  ايده های  کاربردی  و قابل  عملياتی  شدن ، شناسنامه  و  سند  ثبت  طرح  صادر شود. دکتر حسن  مرکزی ، رئيس  مرکز هم انديشی خلاق  شهرداری  تهران می  گويد : با اشاره به اينکه 300 پيشنهاد  و طرح  در طول دوره  آزمايشی فعاليت  اين مرکز  ارائه شده است ، جذب ،سازماندهی  و زمينه  سازی  به کارگيری  ايده های  نو  شهری  در شهرداری  و هدايت  انديشه های  توانمند  جامعه به  سوی  ارتقای کمی  و کيفی  توليد  پيشنهادات  کارآمد  مرتبط با حوزه های  مورد نياز شهرداری  تهران ، هدف کلی  ايجاد  اين مرکز است .

او همچنين  استخراج ، تحليل  و تشريح  مداوم نيازهای  مديريت  شهری ،  گردآوری  و تجميع اطلاعات فنی  و علمی حوزه های  مختلف ، عرضه  گسترده و همگانی  در راستای  تسهيل  دسترسی  عموم  به اطلاعات موارد فوق  و نيز آسان  سازی  ارائه پيشنهاد ، تعريف و تدوين  فرآيند های  منظم  و علمی  در بررسی کارشناسی  پيشنهادات رسيده ، پشتيبانی عملی  از پيشنهاد های  کارآمد  و پيشنهاددهندگان  را از جمله اهداف  اين مرکز عنوان می کند .

دکتر مرکزی با اشاره  به اينکه  هر پيشنهاد يا طرحی  به نام  طراح آن ثبت خواهد  شد  و عوايد آن نيز  به وی  باز می گردد، تاکيد می کند : پيشنهادهای  برتر و پيشنهاد دهندگان پس  از اين مرحله  به عضويت  مرکز  درآمده  و سلسه فعاليت های  آتی  مرکز  روی اين  ايده متمرکز  می شود .

با اين  شرايط اگر هم  اکنون گرفتار آن لحظات خاص  نيستيد و مغزتان آمادگی خلق طرح های  مبتکرانه را دارد، فرصت را هدر ندهيد  و با مراجعه  به سايت مرکز  هم انديشی  خلاق  شهرداری  و مردم  با روابط  عمومی  منطقه تان ، شهرداری  را در خلاقيت  ناب خود شريک فرماييد.      
 

****

منبع : گزارش  "طرح از شما، اجرا از شهرداری  "-  گزارش گر : امير موسی کاظمی - روزنامه همشهری پنج شنبه 10 شهريور 1384

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

               
  برای اطلاع از به روز شدن سايت  فکرنو  ، ابتدا نام و سپس  پست الکترونيکی  خود را وارد نماييد.      

 

 

 

         جستجو در سايت فکر نو

 

 

 

خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

سایت فکرنو-سایت خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

wwww.fekreno.org

 خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی