لوح فشرده  مجموعه  مقالات  سایت فکرنو  هدیه ای مناسب از طرف شما  برای مدیران اساتید دانشگاه ، کارشناسان ، دانشجویان ،  معلمان،  دانش آموزان  ، کارمندان ، خانم های خانه دار  و بسیاری دیگر از علاقمندان                                                           برای خرید لوح فشرده سایت فکرنو  به بخش فروش نرم افزار مراجعه فرمایید.                                          با تشکر   گروه علمی سایت فکرنو   

   

 

چه بايد بكنم؟

سایت فکرنو ،سایت خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

   
   

www.Fekreno.org

 

 

 

 

 

 

آيا بايدي وجود دارد؟ آيا ما بايد كاري انجام دهيم؟ اين بايد با آزادي چه تناقضي دارد؟

"بايد" هم وجود دارد و هم ندارد. آيا ما بايد به زندگي ادامه دهيم؟ نه! مي‌توانيم خود را بكشيم؛ ولي در اين صورت ظلم بزرگي به خود روا داشته‌ايم. اين بايدي است كه خود آن را به خود (به واسطه آگاهي) واجب مي‌گردانيم. اگر كس ديگري ما را بدان ملزم نمايد، ارزشي ندارد.

قبل از اين‌كه به سؤال "چه بايد بكنم؟" بپردازيم، ببينيم كه در اصل چه كار مي‌توانيم انجام دهيم. ما كارهاي زيادي را مي‌توانيم انجام دهيم. در ما توان‌مندي‌هاي متعدي هست و قدرت انجام كارهاي زيادي در ما وجود دارد. مي‌توانيم با افراد گوناگوني همكاري كنيم. مي‌توانيم امكانات فراواني را جذب نماييم. مي‌توانيم جلوي كارها و فعاليت‌هاي زيادي را بگيريم. مي‌توانيم افراد متعددي را دور خود جمع كنيم. حال از اين همه، كدام را انتخاب كنيم؟

يك جواب منطقي اين است كه بهترين را انتخاب كنيم. تنها با انتخاب بهترين است كه دچار پشيماني و حسرت نمي‌شويم و هر آن‌چه كه به غير از بهترين، انتخاب كنيم (حتي اگر خيلي خوب باشد) باز دچار حسرت مي‌شويم. و اما بهترين كدام است؟

در يك كار اقتصادي، بهترين كار، سود‌آورترين است. در يك كار حساس (مانند عمل جراحي مغز)، بهترين كار، كم‌خطر‌ترين است. در يك كار هنري، بهترين كار، زيباترين است. در يك كار گروهي، بهترين كار، آن است كه مورد توافق همه اعضاء باشد.

پس براي هر كاري، بهترين به شكلي است و يك كار مطلق نداريم كه همواره بهترين باشد. با اين وجود، چگونه مي‌توانيم بهترين  را انتخاب كنيم؟

براي انتخاب بهترين، لازم است به مؤلفه‌هاي انتخاب توجه كنيم. ما تنها جزء در اين جهان نيستيم. جهان از اجزاء گوناگوني تشكيل شده است و آنچه در جهان مي گذرد حاصل تعامل اجزاء آن است. كارها و اعمال ما در محيط پيرامون و حتي جاهاي دوردست كه به ظاهر ارتباطي با ما ندارد، تأثير مي‌گذارد و همين طور آن‌چه در آن‌سوي جهان رخ مي‌دهد، بر كار ما تأثير خواهد داشت. اعتصاب كارگران در يك كشور توسعه نيافته بر شكار يك شير گرسنه در بيشه‌زارهاي آفريقا تأثير مي‌گذارد. ريزش بهمن در ارتفاعات دور از دسترس هيمالايا، بر تصميم شما كه چاي بنوشيد يا قهوه تأثير مي‌گذارد. به همين ترتيب همه اجزاء بر يكديگر تأثير مي‌گذارند. ولي اين تأثير متناسب است با ارتباطي كه با يكديگر دارند (مگر در شرايط آشفته و بحراني).

حال در اين توده در هم پيچيده و سردرگم  كه وضعيت هر كاري با يك معادله پيچيده و هميشه متغيير، مشخص مي‌شود، چگونه مي‌توانيم بهترين كار را انتخاب كنيم؟ در اين حالت حداقل شرط لازم براي بهترين كار اين است كه بر ساير كارها تأثير مخرب نداشته باشد. براي مثال بعد از يك جنگ، كشور غالب به غنايم زيادي مي‌رسد اما به قيمت زيان‌هاي مالي و جاني بسياري كه به كشور مغلوب وارد شده است. اين شكست در آينده بدون پاسخ نمي‌ماند. پس اين پايان جنگ نيست بلكه آغاز يك جنگ پنهان است كه روزي آشكار خواهد شد.

يك شرط لازم براي بهترين كار اين است كه منجر به نفع همگان شود، بدون آن‌كه زياني به كسي يا چيزي برسد. چنين كاري را هماهنگي مي‌ناميم. حال سؤالي كه در اين‌جا مطرح مي‌شود اين است كه فرمول هماهنگي چيست؟ چگونه مي‌توانيم هماهنگ‌ترين موضع را انتخاب كنيم؟

فرمول اصلي هماهنگي اين است : «خود‌بيني را كنار گذاشتن». بيان ديگر آن چنين است: كل را ديدن كه كل، خود ما را نيز شامل مي‌شود. ملاك يك كار هماهنگ اين است كه تا چه حد از خودبيني به دور بوده است. براي آن‌كه از خود رها شويم، بايد هوشيار بوده و مراقب باشيم كه در پيرامون ما چه مي‌گذرد. براي رسيدن به هوشياري، مي‌توان از سؤال "اينجا چه خبر است؟" كمك گرفت.

حال اگر به جاي خودبيني، كل‌نگري را جايگزين كنيم، با چه چيزي روبه‌رو مي‌شويم؟ براي كل‌نگري، در نظر گرفتن چهار مؤلفه زير ضروري به نظر مي‌رسد:

1.  شرايط زماني: شناخت شرايط زماني، فاكتور مهمي براي رسيدن به هماهنگي است زيرا براي هر كاري زماني، مقرر شده است كه اگر آن زمان مقرر را از دست بدهيم، احتمال موفقيت كاهش مي‌يابد. در طبيعت مصاديق زيادي در اين باره مي‌بينيم؛ دوره‌هاي رويش، دوره‌هاي زايش، مهاجرت پرندگان، اعتدالين (گردش محور زمين)، تحرك پرندگان در اوايل صبح و پايان روز، ساعت بيولوژيك و ...

2.  شرايط مكاني: هر مكان از ويژگي‌هاي خاص خود برخوردار است كه بر هرآنچه كه در حوزه‌اش قرار گيرد تأثير مي‌گذارد. اين ويژگي‌ها عبارتند از:

  الف) ويژگي‌هاي طبيعي مانند حرارت، امواج مغناطيسي، رطوبت، بادگيري و ...

   ب) افراد و موجودات ساكن در آن محيط

    ج) ويژگي‌هاي باطني مانند مكان‌هاي زيارتي و معابد.
       در طبيعت نيز مي‌توان به مصاديق بسياري اشاره كرد مانند: تايگا در سيبري، توندرا در عرض‌هاي جغرافيايي بالاتر، گل‌سنگ در قطب، جلبك‌ها در حاشيه آبراهه‌ها، پوشش‌هاي انبوه در مناطق حاره، شتر در بيابان و ...

3.  مخاطب: در زماني كه عده‌ ديگري نيز ذينفع هستند، لازم است كه به نقطه نظرات، ديدگاه‌ها، عقايد و علايق مخاطب توجه شود و بدان پاسخ مناسب و درخور داده شود. يكي از مصاديق بارز توجه به مخاطب، حركت انبياء الهي است. انبياء در هر عصري كه مبعوث شدند متناسب با درك و فهم مردم زمان خود سخن گفتند در حالي كه حرف‌هاي بسيار براي بيان كردن داشتند. تعاليم آنها با فرهنگ و رسوم مردمشان سازگار بوده و شرايط زندگي‌شان نيز در حد زندگي متوسط مردم جامعه بوده است.

4.  امكانات: ما تنها در حد توان خود مي‌توانيم عمل كنيم، هرچند كه ايده‌هاي بزرگي هم در سر داشته باشيم. بنابراين در انجام كارها به توان اجرايي خود توجه داشته باشيم.

* * *

و اما نشانه‌هاي يك كار ناهماهنگ چيست؟ يك كار ناهماهنگ با توقف همراه است، زيرا مورد پشتيباني ديگر اجزاء جهان قرار نمي‌گيرد. چنين كاري هرچه جلوتر مي‌رود سخت‌تر مي‌شود و انجام آن همراه با صرف انرژي بيشتر است. يك كار ناهماهنگ با انواع تعارضات و دوگانگي‌ها همراه است. يكي از نشانه‌هاي دروني يك كار ناهماهنگ، احساس ناخوشايند است. در اين حالت قلب فشرده مي‌شود و تشويش و اضطراب وجود انسان را پر مي‌كند. ذهن آشفته شده و كنترل بر خويشتن مختل مي‌گردد. در تداوم اين حالت، جسم نيز به انواع بيماري‌ها دچار مي‌شود.

* * *

اگر مي‌خواهيم به بهترين شكل زندگي كنيم، بايد بهترين كارها را بيابيم و به آنها بپردازيم. يافتن اين كار مستلزم هوشياري است. بايد در خود كندوكاو كنيم تا متوجه شويم كه هماهنگ‌ترين كار كدام است. براي يافتن آن هم به كشش‌هاي دروني توجه كنيم و هم به مسايل و اتفاقات بيروني. با توجه به درون ببينيم كه كدام كار است كه بيشترين جذابيت را براي ما دارد، كدام كار است كه از انجام آن خسته نمي‌شويم و كدام كار است كه در آن خلاق‌تر و شاداب‌تريم.

در مورد مسايل و اتفاقات جامعه بايد به آن‌ها توجه داشته باشيم تا معضلات و مشكلات را شناسايي كنيم و ريشه آن ها را پيدا كنيم. از طرف ديگر بررسي كنيم و ببينيم كدام يك از كارهاست كه بيشترين خلاء را دارد و نيازمند جذب افراد بسياري است. در اين حالت يك كارهماهنگ و ايده‌ال كاري است كه هم كشش‌هاي دروني ما را بيشتر اغنا كرده و هم بتواند نيازهاي واقعي جامعه را پاسخ دهد.    

 

****

منبع : مقاله  " چه بايد بكنم؟ "-  تهيه کننده :  مهندس حميدرضا همتي-انتشار توسط  سايت پژواك انديشه

http://www.think.ir/pajhvak/main_questions/articles/what_should_i_do.htm  : آدرس  اينترنتی  

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

               
  برای اطلاع از به روز شدن سايت  فکرنو  ، ابتدا نام و سپس  پست الکترونيکی  خود را وارد نماييد.      

 

 

 

         جستجو در سايت فکر نو

 

 

 

خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

سایت فکرنو-سایت خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

wwww.fekreno.org

 خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی