لوح فشرده  مجموعه  مقالات  سایت فکرنو  هدیه ای مناسب از طرف شما  برای مدیران اساتید دانشگاه ، کارشناسان ، دانشجویان ،  معلمان،  دانش آموزان  ، کارمندان ، خانم های خانه دار  و بسیاری دیگر از علاقمندان                                                           برای خرید لوح فشرده سایت فکرنو  به بخش فروش نرم افزار مراجعه فرمایید.                                          با تشکر   گروه علمی سایت فکرنو   

   

 

خوشبختي  به همين سادگي

سایت فکرنو ،سایت خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

   
   

www.Fekreno.org

 

 

 

 

 

 

كليد موفقيت  اينجاست !

1- اخلاق  سرمايه و بهترين و عالي ترين  دارايي ما است .

2-اخلاق خوب ،اختصاص  به طبقه اي  ندارد، در هر طبقه  و صنفي پيدا شود  ،مورد احترام  واقع مي گردد.

3-اخلاق خوب مانند آب جاري است كه موجب حاصل خيزي كشتزار ها مي شود .

4-اخلاق بالاتر از قوانين است،زيرا قوانين  هميشه همراه  انسان نيست ولي اخلاق هميشه با اوست .

5-اشخاص عاقل و با اخلاق هرگز كلامي بر زبان  نمي آورند كه احساسات ديگران را جريحه دار سازند.

6-انحطاط اخلاقي هميشه پيشاهنگ انقراض تمدنها است.

7-بداخلاق در دست  دشمني گرفتار است كه هر جايي برود  از چنگ  عقوبت او رهايي  نيابد.

8-بهترين ميراثي كه پدران براي فرزندان  خود  مي گذارند، تربيت خوب است.

9-به هر كس كه مي خواهد  موفق شود بگوييد:اخلاق نيك را در خود پرورش  ده.

10-خط  مستقيم نه تنها در هندسه بلكه در اخلاقيات هم كوتاه ترين راه است .

11-صاحبان اخلاق،روح جامعه خود هستند.

12-مردان  قانون وضع مي كنند و زنان اخلاق به وجود مي آورند.

13-وظيفه زن ،تهذيب اخلاق مرد است .

14-پيش از مسافرت  از خصوصيات  اخلاقي  و سوابق  رفيق  راهت  ، پرس  و جو  كن  و پيش  از خريد خانه ،همسايه ات  را بشناس .

15-ارزش  هاي  معنوي و اخلاقي  حمايتگرند،نه محدوديت آفرين .

16-اخلاق بايد بر هنر  حكومت كند .

17-اخلاق و عظمت مردان  بزرگ ،در  طرز رفتارشان  با افراد  كوچك معلوم  مي شود.

18-آداب و  عادات  به آساني  و سرعت  به صورت  اخلاق در مي آيد.

19-اخلاق اگر با اندكي  هوش  توام باشد  هزار مرتبه بر تحصيل زياد  بدون هوش  و بدون اخلاق  ترجيح دارد.

20اخلاق يكي از بزرگترين  قواي  محركه  جهان است  و در كمال  تظاهرات  خود، طبيعت انساني  را در  عالي ترين  شكل آن مجسم مي سازد.

21- اخلاق  ساخته شده  و حاضر  و آماده نيست ،بلكه  ذره ذره ،روز به روز  خلق و ايجاد مي گردد.

22-اخلاق مي تواند  جانشين علم ، مال ،مقام ،زيبايي و ساير مزايا  باشد،اما هيچ  نعمتي  جاي آن  را نمي گيرد.

23-در طبيعت  و اخلاق انساني ،هيچ ضعف و انحرافي  نيست  كه با  تعليم مناسب اصلاح نشود.

24-ملت  بدون  اخلاق ، اخلاق  بدون عقيده ،و عقيده بدون فهم  ممكن نيست.

گنج  پنهان

1-علم پيشاهنگ  عمل است .

2-دانش  بزرگترين گنج است .

3-به كسي كه از او دانش آموخته ايد و به كسي كه  تعليم مي دهيد احترام نماييد.

4-شما با هر بار آموختن ،پنجره اي  به دنيايي جديد  به روي خود  مي گشاييد.

5-براي كسي كه داراي  دانش  است  همه كس  طلب آمرزش  مي كند؛ حتي  ماهي  دريا.

6- برترين مردم كسي  است كه  بيشتر سودش به مردم  مي رسد.

7-آموزش ، جريان  مستمر تغيير است .

8-علم بدون تكامل اخلاقي، خطرناك و نابود كننده  است .

9-نتيجه دانش ، عمل را بي ريا  انجام دادن است.

10-نتيجه دانش ،خداشناسي است .

11- دانشي  كه به بيان  نيايد،مانند  گنجي  است  كه آن  را انفاق نكنند.

12-علم بر سر،تاج است  و مال برگردن ، غل و زنجير  است.

13-دانشمند،امين  خدا در زمين  است.

14-براي هر چيز راهي  است  و راه بهشت،دانش  است .

15-كتاب ها،باغ هاي  دانشمندانند.

****

منبع : مقاله "  خوشبختي ؛ به همين سادگي  "- منبع  - روزنامه  اطلاعات (ضميمه )-پنج شنبه 12  شهريور 1383

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

               
  برای اطلاع از به روز شدن سايت  فکرنو  ، ابتدا نام و سپس  پست الکترونيکی  خود را وارد نماييد.      

 

 

 

         جستجو در سايت فکر نو

 

 

 

خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

سایت فکرنو-سایت خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

wwww.fekreno.org

 خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی