لوح فشرده  مجموعه  مقالات  سایت فکرنو  هدیه ای مناسب از طرف شما  برای مدیران اساتید دانشگاه ، کارشناسان ، دانشجویان ،  معلمان،  دانش آموزان  ، کارمندان ، خانم های خانه دار  و بسیاری دیگر از علاقمندان                                                           برای خرید لوح فشرده سایت فکرنو  به بخش فروش نرم افزار مراجعه فرمایید.                                          با تشکر   گروه علمی سایت فکرنو   

   

 

مروري  بر  جنبه  هاي   مختلف  هسته  هاي  فكري

سایت فکرنو ،سایت خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

   
   

www.Fekreno.org

 

 

 

 

مروري  بر  جنبه  هاي   مختلف  هسته  هاي  فكري

 

مقدمه

مديريت  را  مي توان  اجماع  فرآيند  هاي   تغيير ،تصميم گيري  و  افزايش   دائمي  بهره وري  توصيف  كرد  كه  لازمه آن  بهره  مندي   از  نوعي   شناخت  و آگاهي  است . بديهي   است   در  سازملن  هاي  بزرگ  و  يا  كوچك  كه  مدت  تصدي  مديران  كوتاه مي باشد،وجود  افراد  متخصص  و  محققي  كه  در  قالب  هسته  هاي  فكري   و در  اسرع  وقت  شناخت  لازم  را   فراهم  آورند،ضروري  مي  باشد.

در  اين  مقاله،با  توجه  به  اهميت   هسته  هاي  فكري   در  ايجاد  يا  تكميل  شناخت  و به  تبع  آن  موفقيت  و  تحقق  اهداف  يك  سازمان ،به  بررسي  اين  موضوع  پرداخته  ايم .

مفهوم  هسته  فكري

به  منظور  روشن  شدن  موضوع  در  اين  قسمت ،برخي  از  تعاريف و مفاهيم  مرتبط  با  هسته  هاي  فكري   ارائه  شده  است:

Think  Tank   را  در  متون  تخصصي  با  واژه  هايي  نظير  هسته  فكري ،خزانه  فكري  و مخزن  فكري   تعبير  يا  ترجمه  كرده  اند ولي   در  برخي  از  سازمان  ها  از  عناوين  ديگري  نظير  كميته  تخصصي،شوراي  عالي ،كميته  مشاوره و  مشاوره  فكري ،استفاده  شده  كه  در  اين  مقاله  از  تعبير اول ،بهره  گرفته  شده  است.يك  هسته  فكري   شامل  متخصصين   و  مشاوريني  است  كه  با  بكارگيري فرآيند هاي سيستماتيك  به  نقد  سازمان  در  جهت  شناساي  مسائل ،و مشكلات  و ارائه  راه  حل  هاي  عملياتي  مي  پردازد.

هسته  هاي  فكري   شامل  افرادي  مجرب،محقق،و  تحليل  گري  است  كه  با  طبقه  بندي  و تحليل  اطلاعات پيچيده ،به  مستندسازي  و  هر چه  شفاف تر  كردن آن ،پرداخته  و  مهارتها  و  توانايي  هاي   مديران  و كارشناسان  سازمان  را  توسعه  مي دهند.

-هسته  هاي  فكري   كار  خود  را  با  تجزيه   و  تحليل  سلسله  مراتب  يك  سازمان  شروع  كرده  و  به  بررسي   رسالت،هدف  ها،استراتژي  ها،سياست  ها ،برنامه  ها،رويه  ها،فرآيند ها،ساختار،فرهنگ  و  ساير  اجزاي   سازمان  و  محيط  آن  مي  پردازند و  پس  از آن  به  ايجاد  مدل  هاي  مختلف   براي  هر  يك  از  پرامتر  هاي  مربوط  به  سازمان  و  تحليل  وضعيت  موجود  و  مطلوب  و راه  هاي  رسيدن  به  وضعيت  مطلوب   اقدام  مي  كنند.

هسته  فكري  شامل  محققاني  است  كه  به  شكلي   منسجم  و  قانونمند،با  انجام   مطالعات  خاص  به  بررسي   سيستمهخا،روشها  و رويه  هاي  يك  سازمان  در  جهت  افزايش   بهره وري  آن  مي  پردازند.

هسته  فكري  تيمي  است  متشكل  از  افراد  متخصص  و  محقق،كه  به  دنبال  افزايش   شناخت  جهت  تصميم گيري مناسب  ،مي  باشد.

در  هسته  فكري   ايده  ها  و  راه  حل  هايي  براي  حل  مسائل،بهبود،تغيير و  ايجاد  پيشنهاد مي  شود.

هسته  فكري  بر  روي  موضوعات  مختلف مرتبط  با  هدفهاي  يك  سازمان  يا  شركت،تمركز مي نمايد.

هسته  فكري   شامل  متخصصيني  در  زمينه  موضوعهاي   استراتژيك،بازاريابي،مالي  و  سرمايه گذاري  است  كه  مطالعات،پايگاه داده  ها  و  راه  كارها ي آن  براي  شركت  ها  و  سازمان  هاي  بزرگ  مفيد  مي  باشد

فوايد  هسته  ها ي فكري

بكارگيري  هسته  هاي  فكري   داراي  فوايد  مختلفي  است  كه  در  ذيل  برخي   از  زمينه  هاي  مرتبط  تشريح  شده  اند:

-بهره  وري :افزايش  اثر بخشي  و كارايي  سازماني-

-بهينه  سازي : بهينه  كردن  عملكرد  سازمان  به  وسيله  ابزارهاي   عيني  و  قابل  دفاع

-موفقيت :پرهيز  از  اشتباه،جبران كاستي  ها  و  افزايش   احتمال  موفقيت

-مقايسه :مقايسه  راه حلها  با  استفاده  از  ابزارها ي درست

-شرايط:شناسايي و  تعريف  شرايط  درست

-اطلاعات:جمع آوري  و  طبقه  بندي   اطلاعات  مورد  نياز

-تصميم  گيري :كمك  به  اتخاذ  تصميمات  قابل  توجيه

- توجيه :توجيه   برنامه  ها،پروژ ه ها و تصميمات

-تدبير:درك  علل  و  ريشه  مسائل  و مشكلات  براي  ارائه  راه  حل

- پروژه  ها: تجزيه  و تحليل و كاهش ريسك  و هزينه  هاي پروژه ها

وظايف  هسته  هاي  فكري

هسته  ها ي فكري   براي  حل  مسائل،مشكلات  و بهبود  وضعيت  موجود،تاسيس  مي  شوند  كه  اهم  وظايف  عملياتي  آنها  به  شرح  زير  است :

-برنامه  ريزي: هدايت  و  پشتيباني  برنامه  ريزي  استراتژيك،تاكتيكي  و عملياتي  در  سطوح  شركتي ،بخشي  و  عملياتي

- مشاوره  و گره  گشايي: تعريف مسائل،مشكلات،شرايط موجود  و ارائه  راه  حل  هاي   اجرايي

-انتقال  دانش :آموزش  و  پرورش و تربيت  منابع   انساني   و  انتقال  دانش   به  آنها  در جهت  افزايش  اثربخشي  و  كارايي

ويژگي  اعضاء  هسته  هاي  فكري

اعضاء  هسته  فكري   بايد  داراي  ويژگي  هاي  مختلفي  باشند  كه  مهمترين  آنها   تحت  پارامتر  هاي   زير  تشريح  شده  است :

-تخصص:داشتند  دانش  و مهارت در حوزه  هاي  خاص

-دانش :شناخت و درك  مبتني   بر  تجربه  يا مطالعه

-منابع:در  اختيار  داشتن  فرصت  كافي دقت: آينده نگري ،موشكافي ،تعمق،تامل  و  ژرف  انديشي

-درك  و  فهم: درك  و  فهم  ماهيت  موضوعات  مختلف  دبير:داشتن  تفكر   تحليلي  و  منطقي

 -هوش :توانايي  تحصيل  و  بكارگيري  دانش  در  قالب  هوش الگويي،تحليلي ،درون  فردي  و  بين  فردي

اطلاعات: آگاهي  از  تمامي   داده  ها  و  وقايع

-قدرت  تصميم  سازي   يا  تصميم گيري :قدرت  تصميم  گيري   يا  تصميم  سازي  مستدل  و  پايدار

توانايي  ارزيابي :بررسي  و  ارزيابي   دقيق  موضوعات  بريا  كشف حقايق

ويژگي هاي  افراد  نا مناسب  بريا  هسته  هاي  فكري

افرادي  كه  بر اثربخشي  و كارايي  هسته  هاي  فكري   تاثير  نامطلوبي   دارند،داراي  ويژگيهاي   مختلفي  م ي باشند كه  بود  يا  نبود پارامتر  ها ي زير،برخي  از  اين  ويژگيها را  روشن  مي  سازد:

-دانايي:انعطاف ناپذيري  و  داشتن  نگرشي  ثابت  نسبت  به  مسائل  مختلف  و  برخورد  با  مسائل  بوسيله پيش فرض  هاي  ذهني  ثابت.

منطق:برخورد  غير منطقي  با  مسائل  و  تحت  تاثير گروه  انديشي  (همرنگ  جماعت  شدن )

تفوق :احساس  برتري  و آسيب ناپذيري   كه  نتيجه  گروه  انديشي مي تواند  باشد

-اطلاعات: چشم پوشي  از  اطلاعاتي  كه  براي آنها   قابل  فهم  نيست  و  برداشت  غلط  از  اطلاعات

-حقايق:تجزيه  و  تحليل  موضوعات  بر  اساس  اطلاعات  ناقص،نامناسب  و  قديمي

-شرايط:ناتواني   در  درك  و تشخيص  شرايط درست

-ارتباطات:ناتواني   در  ايجاد،انتقال  و  درك  مفاهيم  و پيامها

-پيش  پندارها:عقيده  يا  پندار  نادرست  كه  از معلومات  قبلي  شكل  گرفته  است.

مفروضات: پذيرفتن  موضوعي  به  عنوان  حقيقت  بدون  اثبات  قبلي

-عينيت: برداشت غير  واقعي ،ناقص،نادرست و  محدود  از  وقايع

-استراتژي ها:به  دنبال  برنامه  هايي  كه  ريسك  و  هزينه  ها  را پوشش نمي  دهند. 

- آينده  نگر ي:ضعف  در آينده  نگري ،پيش  بيني   اثرات و  عواقب  تصميمات

-برنامه  ريزي:  هدف  گذاري   و  برنامه  ريزي  ناقص يا  نادرست

-تصميمات: تصميم گيري  عيني  و  بر  اساس  معيارها ي قابل  دفاع

 موضوعات  مرتبط  با  هسته  هاي  فكري

هسته  فكري ،گروهي  است  كه  مي  تواند  به  صورت  يك تيم  هدفمند، با مسووليت  پذيري  فردي   و  جمعي  در زمينه  هاي  مختلف  شناختي ،سينرژي  ايجاد  نمايد.

تركيب  تخصص  هاي  افراد  اين  تيم ، نقش  هر  يك  از  افراد ،وجود  هدف  مشترك ،نحوه  ارتباطات در  داخل  تيم  با  ساير  قسمت  هاي   سازمان ،تعارضات  دروني  و بيروني ،تاثير  تيم  بر  روي  سازمان  با  وجه  به  هنجارهاي   داخل  تيم و  هنجارها ي درون  سازماني ،  نحوه  جلسات  و  مذاكرات  اعضاي  تيم  و  پيگيري  پيشنهادات  آن  و  بسياري   از  عوامل  ديگر  بر  روي   اثربخشي  و  كارايي  آن  تاثير  دارد.

نكاتي  پيرامون  تشكيل  هسته  هاي   فكري

  عوامل  مختلفي  بر  روي  اثربخشي  و  كارايي  هسته  هاي   فكري   تاثير  م ي گذارد  كه  برخي  از  آنها،شامل  موارد  زير  است :

-در  انتخاب  اعضاي   هسته  هاي  فكري ،بهتر  است  افراد جمع گرا  و داراي  مهارتهاي   انسان ي قوي  را  انتخاب  كرد.

-انتخاب  افراد  با  توجه  به  مهارتهاي   مورد  نياز انجام  شود.

-معمولا  بهترين  تيم  ها،از  اندازه  كوچكي  برخوردارند.

- بايد  هدف  هاي  مشترك  و  هدف  هاي  خاص  افراد  و  تيم،مشخص  شود.

-بايد  مسووليت هاي  فردي  و گروهي  را  مشخص  كرد  و  مراقب  پديده  هاي  گروه  انديشي،گروه  گريزي  و  تنبلي  گروهي  بود.

براي  انگيزش اعضاي  تيم  بايد  به  پاداش  هاي  مادي  و  باطني   براي  تقويت  كار  تيمي ،توجه  كرد.

نتيجه  گيري

مديريت  را  مي توانيم  فرآيند  تغيير  از  وضعيت  موجود  به  وضعيت  مطلوب  تعريف  نماييم  و  لازمه  اين  تغيير،داشتن  شناخت  از  وضعيت  موجود،وضعيت  مطلوب  و  روش  هاي  تغيير  است  و  هسته  هاي  فكري  وظيفه  ايجاد  اين  شناخت  را  بر  عهده  دارند.

بديهي   است كه  رفتار  اعضاء  هسته  هاي  فكري   و  پديده  هاي مرتبط  با  تيم ،گروه  و  رفتار  گروهي ،نظير گروه  انديشي  و گروه  گريزي  بر  روي  دستاوردهاي   هسته  هاي  فكري ،تاثير  مثبت  يا  منفي  داشته  و  بايد  مورد  ملاحظه  قرار  گيرد.

****

منبع : مقاله " هسته  هاي  فكري " -تهيه كننده :ناصحي  فر،مجله توسعه  مديريت ،شماره  42 ،سال  دهم،مهر 81

 
 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

               
  برای اطلاع از به روز شدن سايت  فکرنو  ، ابتدا نام و سپس  پست الکترونيکی  خود را وارد نماييد.      

 

 

 

         جستجو در سايت فکر نو

 

 

 

خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی-خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی

 

بازگشت به صفحه اصلی  

 

 

 

 

 

 

سایت فکرنو-سایت خلاقیت ،نوآوری و کارآفرینی

wwww.fekreno.org

 خلاقیت-نوآوری -کارآفرینی